Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Wie ging lopen met de GoeBezig-prijzen 2018?

Onze Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw reikte voor de 4de keer de GoeBezig-prijzen uit. Daarmee wil de vzw goede praktijken inzake inspraak en participatie op het platteland bij zowel bewonersgroepen als gemeentebesturen in de kijker zetten en belonen.

De 5 winnaars van de GoeBezig-prijs 2018

Welke plattelandsgemeente won / welke bewonersgroepen wonnen deze op zaterdag 10 maart te Herne?

Er waren traditiegetrouw 2 categorieën winnaars: ‘gemeentebesturen’ (met slechts 1 winnaar voor heel Vlaanderen) en ‘bewonersgroepen’ (met dit jaar 4 winnaars, 1 per Vlaamse provincie maar vanuit de provincie Antwerpen kwam geen geldige inzending).

Net als in 2016 werden alle inzendingen (zowel die van bewonersgroepen als van gemeentebesturen) door een vakjury beoordeeld. Deze jury bestond in 2018 uit een expert van de Vlaamse Landmaatschappij (Davy De Dobbeleer), van Landelijke Gilden (Karel Lhermitte) en van de Vereniging Voor Steden en Gemeenten (Nathalie Dumarey).

De kandidaturen van bewonersgroepen werden daarbovenop ook nog beoordeeld door alle aanwezige bewonersgroepen (19 in totaal), die op 10 maart dus samen de publieksjury vormden. De quoteringen van vak- en publieksjury voor de bewonersgroepen wogen even zwaar door.

WINNAARS

De winnende gemeente werd HOOGSTRATEN

De winnende bewonersgroep voor West-Vlaanderen werd Werkgroep Kern Ettelgem

De winnende bewonersgroep voor Oost-Vlaanderen werd Dorpsraad Viane

De winnende bewonersgroep voor Vlaams Brabant werd (H)echt Herne

De winnende bewonersgroep voor Limburg werd Dorpsraad Heusden

PROFICIAT AAN ALLEN en doe zo verder!

Met dank ook aan ALLE deelnemers (8 gemeenten en 6 bewonersgroepen). Ieder die de handschoen opnam, was een waardige kandidaat! Maar de jury koos uit de besten de allerbeste…

Winnaar GoeBezig-prijs gemeenten Hoogstraten bis

Winnaar GoeBezig-prijs bewonersgroepen W-Vl kern Ettelgem

Winnaar GoeBezig-prijs bewonersgroepen O-Vl Dorpsraad Viane Winnaar GoeBezig-prijs bewonersgroepen Vl-Brabant (H)Echt Herne

Winnaar GoeBezig-prijs bewonersgroepen Limburg Dorpsraad Heusden

Stemronde publieksjury

Sfeerfoto

 

 

Buurten op den Buiten. Steun aan bewoners die landelijk wonen en zich engageren voor hun buurt of dorp.

Haal de beste pennen of snelste pc’kes boven en schrijf ze neer, jullie briljante ideetjes voor meer buurtvervlechting! Kost een en ander wat geld, maak er dan een projectaanvraag van voor Buurten op den Buiten. Indienen kan tot en met 4/04/2018. Klik hier voor meer info! Met dank aan Koning Boudewijnstichting en Vlaamse Landmaatschappij.

BuurtenodB_Logo

Nieuwe oproep voor plattelandsprojecten Provincie Oost-Vlaanderen

Ook in 2018 gaat het Provinciaal Managementcomité in Oost-Vlaanderen op zoek naar nieuwe ideeën voor plattelandsprojecten. Het PMC lanceert daarvoor een nieuwe oproep voor projecten, die passen binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland. Er is een budget van 1,4 miljoen EUR beschikbaar (Omgevingskwaliteit en Platteland Plus). Meer info hieromtrent vind je hier.

O-Vl

Vorming ‘hoe vindt de burger de weg naar de overheid’ alsook ‘de vrijwilliger’ 03/02/2018

Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen organiseert VVDB een vormingsmoment op zaterdag 3 februari 2018 in de pittoreske Huysmanhoeve (Bus 1 te Eeklo). Gratis inkom, maar schrijf u in via info@dorpsbelangen.be!

9.00 u. Onthaal met kopje koffie of thee – 9.30 u. Van start!

Luik 1: Wim Vancauwenberghe van bewonersplatform ‘Leefbaar Baarle’ over ‘hoe als burger de weg vinden naar de overheid’.  ‘Leefbaar Baarle’ bouwde heel veel expertise op n.a.v. de vernieuwing van het afrittencomplex in Baarle.

Luik 2: Johny Bambust, lector aan de Arteveldehogeschool en erg actief binnen KWB-nationaal, over zijn studie ‘DE VRIJWILLIGER’.  Waar vinden we vandaag vrijwilligers? Wat wil een vrijwilliger vandaag? Waar zitten de kansen? Welke fouten zijn te vermijden?

12.00 u. Afronding met een broodje en een glaasje

Wim Vancauwenberghe van Leefbaar Baarle  Logo_OVL_BL_3Q

 

Projectoproep 2018 voor Leader Kempen en Maasland

De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland lanceert een nieuwe oproep voor plattelandsprojecten. Met deze nieuwe projectoproep kan de Plaatselijke Groep in totaal 400.000 euro toewijzen aan projecten die ingepast kunnen worden in de volgende 3 thema’s en 7 maatregelen van de lokale ontwikkelingsstrategie:

 • Thema Leefbare dorpen
  • M1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten
  • M2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen
 • Thema Bodem- en waterbeheer
  • M1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en -beheer
  • M2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit
  • M3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer
 • Thema Landbouw- en natuureducatie
  • M1: Verbeteren van het aanbod landouw- en natuureducatie
  • M2: Het ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

De projectconcepten (max 3 A4’s) dienen uiterlijk 25 januari 2018, 16u te worden ingediend bij het Leadersecretariaat. Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65 % Leadersteun genieten. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 november 2018, met een uitvoeringsperiode tot 30 juni 2021. Meer informatie kan u vinden op platteland.limburg.be (klikken op PDPOIII – PG Kempen en Maasland). U kan op deze website tevens de noodzakelijke documenten, waaronder de Lokale Ontwikkelingsstrategie en het aanmeldingsformulier ‘projectconcept’ met ‘handleiding’, downloaden.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep, kan u steeds terecht bij Karel Leysen (011/23 74 22, karel.leysen@limburg.be), coördinator van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland.

Leader Kempen Maasland

 

 

Contact