Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Toer d’Amour in Zwalm op dinsdag 11 december 2012

In 2009 ging de gemeente Zwalm van start met het (3-jarig) gemeenschapsvormend project “Toer d’Amour”. Doelstelling van het project is om in en tussen de dorpen van Zwalm onderling een (nieuwe) sociale dynamiek te creëren die de samenhang tussen de inwoners van Zwalm bevordert. De buurtwerker van de gemeente zet samen met bewoners creatieve/artistieke initiatieven op die een brug slaan tussen jong en oud, tussen oorspronkelijke Zwalmenaren en inwijkeling-Zwalmenaren. Hierbij gaat het zowel over dorpsinitiatieven als ‘Zwalmoverkoepelende’ projecten. Het sociaal-artistieke project “Toer d’Amour” wil het (creatieve) potentieel van bewoners aanspreken als een middel tot gemeenschapsvorming.

Op dinsdag 11 december is iedereen welkom op de “Toer d’Amour-studiedag”: een rondrit langs initiatieven die de bewoners en de 12 dorpen van het landelijke Zwalm dichter bij elkaar hebben gebracht.Community Arts in niet-stedelijke context. Gemeenschapsvorming op een plek waar dat niet nodig lijkt.

Wil je weten hoe en waarom, noteer dan 11 december 2012 voor een a-typische studiedag. Het programma en inschrijvingsformulier vind je op deze website.

Contact