Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

De buurt doet ertoe – maar niet voor informele zorg

Dit is de conclusie van een onderzoek dat gevoerd werd door Marja Jager-Vreugdenhil, onderzoeker bij het Nederlandse Centrum voor Samenlevingsstukken.

Het buurt- en dorpsniveau is nog steeds een belangrijk aangrijpingspunt voor veel sociale en andere beleidsonderwerpen van gemeenten. Maar nĂ­et voor de zogeheten informele zorg: de onbetaalde hulp die bewoners elkaar onderling geven. Het stimuleren van nabuurschap door het ondersteunen van buurt- en dorpsorganisaties, werkt niet.

Het volledige artikel kan je hier lezen. Wat is jouw mening?

Contact