Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Welkom op de vierde LEADER-speeddate!

Een eenvoudige ontmoeting is vaak de start van een succesvolle kennisuitwisseling en samenwerking. Onder dat motto organiseren de provincie Oost-Vlaanderen, dienst landbouw en platteland, LEADER Vlaamse Ardennen en LEADER Meetjesland, Leie & Schelde hun vierde speeddate.

Zij willen huidige en toekomstige promotoren, leden van de Plaatselijke Groepen (PG), het provinciaal steunpunt (PSP) en de provinciale kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen samenbrengen. Een ontmoeting tussen projectindieners en de adviseurs… Jouw ideeën aftoetsen en kennis uitwisselen.

Wanneer? Donderdag 7 februari 2013 om 18u

Waar? Parochiaal centrum “Ter Leie”, Astene (Deinze)

Inschrijven op voorhand is noodzakelijk. Voor meer informatie en inschrijvingen: klik hier.

Projectvoorstellen voor LEADER Vlaamse Ardennen en LEADER Meetjesland, Leie & Schelde kunnen ingediend worden tot 1 maart 2013. Ligt je gemeente niet in LEADER-gebied, geen nood, dan kan je een projectvoorstel indienen (As 3) tot en met 29 maart. Meer info op www.leadermls.be, www.leadervlaamseardennen.be en www.oost-vlaanderen.be.

Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen geselecteerd voor “Buurten op den Buiten”

Tijdens de zomer van 2012 lanceerden de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij een in het oog springende oproep met de naam “Buurten op den Buiten”. Iedereen die een goed idee of project had die het leven in zijn of haar buurt of dorp op het platteland aangenamer maakt, kon daarvoor tot € 5000 ondersteuning krijgen.

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen liet niet na een project in te dienen met als belangrijkste doelstelling het organiseren van vormingen die lokale bewonersgroepen in Oost-Vlaanderen sterker maken. In december kregen we goed nieuws: ons project werd geselecteerd en krijgt de nodige financiële steun!

Binnenkort vind je hier meer informatie over het project en de vormingen.

Wil je weten welke projecten er nog werden geselecteerd? Neem een kijkje op www.buurtenopendenbuiten.be.

Contact