Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Stel je kandidaat voor het project “Speelweefsel in landelijke woonkernen: begeleidings- en inspraaktraject”

Heeft jouw gemeente een landelijke woonkern waar toch wel wat kinderen en tieners wonen? Wil je nadenken over de formele en informele speelkansen in die landelijke kern, over veilige en beleefbare doorsteken en verbindingen?
Zijn vroegere losse initiatieven niet geslaagd en voel je de nood aan een meer structurele aanpak? Of zijn er concrete ruimtelijke plannen en zie je een opportuniteit om hierin speelkansen te integreren?

Kind & Samenleving biedt, vanuit haar jarenlange deskundigheid en ervaring, aan vijf landelijke gemeenten een begeleidings- en inspraaktraject aan voor speelweefselplanning.

Projecten kunnen ingediend worden tot 21 februaribij Kind & Samenleving via het formulier op de website www.k-s.be.

 

Contact