Projectoproep Fonds Delhaize: voeding ter versterking van de sociale cohesie

“Eten kan het uitgangspunt zijn voor allerlei vormen van contacten en meer gezelligheid. De sociale cohesie verbeteren, betekent ook de levenskwaliteit verbeteren.”

Het Delhaize Group Fonds wil initiatieven steunen die de sociale cohesie in de lokale gemeenschappen bevorderen. Zo wil het Fonds bijdragen tot het welzijn en het samenleven van buurt- en dorpsbewoners. De projecten gebruiken voeding -in de brede zin van het woord- als middel om mensen dichter bij elkaar te brengen en om het dagelijks samenleven in een lokale gemeenschap aangenamer te maken. Dit jaar zal het Fonds 150.000€ ter beschikking stellen van projecten.

Daarom lanceert het Fonds een oproep voor projecten die gericht zijn op het stimuleren van relaties tussen mensen van verschillende generaties, gevarieerde culturen en diverse sociaal-economische milieus, het bevorderen van de integratie van mensen, het promoten van de gelijkheid tussen man en vrouw, het bevorderen van de alfabetisering, het strijden tegen uitsluiting enz. met uitzondering van sociale kruidenierswinkels.

Opmerking: Aangezien veel buurt- of dorpsactiviteiten plaatsvinden tijdens de zomerperiode, mogen kandidaten een dossier indienen voor reeds lopende projecten of zelfs voor projecten die al gerealiseerd zijn voor het einde van de selectieprocedure.

Projectdossiers kunnen ingediend worden tot 23 mei 2013. Je maakt kans op € 5.000 financiële steun!

Meer info vind je terug op www.socius.be.

 

Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw werft een halftijdse educatieve medewerker aan (contract onbepaalde duur – met kans op uitbreiding)

De medewerker zal instaan voor de uitbouw van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen, zoals hierboven beschreven.

Dit houdt onder meer in dat hij/zij de werking van de aangesloten bewonersgroepen goed leert kennen, hen samenbrengt in een aantal uitwisselings- en vormingsbijeenkomsten, inspirerende praktijken en informatie over aangelegenheden die het platteland en de bewonersgroepen aanbelangen verzamelt en deelt (bvb. via website, facebook of nieuwsbrief), het draagvlak van de vereniging vergroot en de belangen van het platteland en plattelandsbewoners vanuit hun eigen beleving mee op de lokale en bovenlokale politieke agenda plaatst. Voorts wordt van de medewerker verwacht dat hij/zij de vereniging organisatorisch en financieel verder uitbouwt.

De educatieve medewerker werkt onder leiding van en wordt mede ondersteund door de dagelijks bestuurder en andere leden van de Raad van Bestuur.

We zijn op zoek naar een dynamische medewerker die zelfstandig kan werken, goede communicatieve en organisatorische vaardigheden heeft en groepen kan animeren. Minimaal bachelorniveau – bij voorkeur in menswetenschappelijke richting. Ervaring in sociaal-cultureel werk, vormingswerk, opbouwwerk of het ruimere welzijnswerk is een pluspunt.

We bieden een halftijdse job (met kans op uitbreiding) in een contract van onbepaalde duur.

Verloning op niveau B1c van paritair comité 329.

Standplaats: Eeklo

Geïnteresseerden sturen hun kandidatuur voor 3/04/2013 naar info@dorpsbelangen.be

Er gebeurt een eerste selectie van kandidaten op basis van ingekomen brieven. Selectiegesprekken met geselecteerde kandidaten zijn voorzien voor 10/04/2013

Indiensttreding zo mogelijk vanaf 15 april 2013.

Meer informatie is terug te vinden in de functiebeschrijving.

Projectoproep “Sport en spel”

Ben je lid van een organisatie die zich mee wil inzetten voor toegankelijke ontmoetingsplaatsen in de buurt? Dan is de Cera-projectoproep Sport en Spel iets voor jou.

Cera gaat op zoek naar acht lokale goede praktijken in Vlaanderen die elk tot 7.500 euro in de wacht kunnen slepen om hun project te verwezenlijken. Drie van deze acht projecten krijgen als kers op de taart een filmpje over hun project.
Spreek een andere organisatie uit de buurt aan en bedenk samen met de kinderen en jongeren uit je werking wat jullie kunnen doen om de kwaliteit van het (samen)leven in de buurt of het dorp te verbeteren en de contacten te bevorderen.

Duurzame inspanningen die kwetsbare kinderen of jongeren op het platteland ten goede komen en waar vrijwilligers mee aan de kar trekken, hebben een streepje voor!

Meer informatie vind je in deze folder.

Doe meer met verkeer!

Doemeermetverkeer

“Doe meer met verkeer” is een vijfsterrenaanbod verkeersveilige workshops voor seniorenverenigingen , aldus de Verenigingen voor Verkeersveiligheid.

De campagne biedt ouderenverenigingen de kans om op hun maat een verkeersveilige workshop in de activiteitenkalender op te nemen. De campagne brengt samen met haar partners een aantrekkelijk aanbod samen. Met de steun van de Vlaamse overheid en AXA zijn de workshops ook onwaarschijnlijk betaalbaar… Een kans uit de duizend!

Ontdek alles op www.doemeermetverkeer.be!