Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

De nieuwe editie van Buitenkans ontdek je vandaag op de website van de VLM

De nieuwe Buitenkans is er! Vanaf vandaag ontdek je de nieuwe editie van Buitenkans op de website van de VLM.

Het magazine staat boordevol eigenzinnige informatie over de ontwikkelingen en trends op het platteland. Hoe wapent het platteland zich tegen verdroging? Zijn fietsen het antwoord op de files tussen platteland en stad? Welke toekomst hebben onze kerken? En hoe zorgen we er samen voor dat er minder voedsel verloren gaat?

  Dat en nog veel meer lees je
in de zomereditie van Buitenkans!

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen kondigt de eerste vormingsbijeenkomsten aan

 Aankondiging vormingsbijeenkomsten

Het programma bestaat uit:

 9u      Onthaal met koffie en versnaperingen

 9u30   Inleiding

 9u45   Gemeentelijk meerjarenplan 2014 – 2019

Kom te weten wat dit meerjarenplan inhoudt en hoe het vertaald wordt in   actieplannen. Leer ook welke rol en invloed uw bewonersgroep kan uitoefenen en hoe u uw betrokkenheid hier kan verhogen.

 11u     Pauze

 11u15  Trage wegen

We laten de gastheer aan het woord. We horen van deze bewonersgroep hoe zij rond trage wegen werken. Dit toetsen we af bij uw ervaringen. Bewonersgroepen die rond dit thema van start gaan, kunnen hier natuurlijk inspiratie opdoen. Een wandeling langs zo’n trage weg mag dan zeker en vast niet ontbreken.

 12u30 Lunch met broodjes

 

 Inschrijven is gratis en kan tot 3 juni via info@dorpsbelangen.be met vermelding van:

  • Naam aanwezigen
  • Bewonersgroep
  • Datum bijeenkomst (zaterdag 15 of 22 juni)
  • Aantal broodjeslunch

 

 

De educatief medewerker van start bij de Oost-Vlaamse Verening Dorpsbelangen

Ellen Van Basselaere ging op 2 mei van start als educatief medewerker bij de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw. Zij heeft als taak bewonersgroepen te ondersteunen, samen te brengen en hun belangen te behartigen. Voor Ellen is dit niet nieuw. Ze heeft een Bachelordiploma Sociaal Werk, afstudeerrichting sociaal-cultureel werk en werd reeds 3 jaar tewerkgesteld op de stedelijke jeugddienst van Eeklo. Zij werkte op de dienst met vrijwilligers, gaf vormingen, organiseerde en coördineerde activiteiten, evenementen, projecten… voor en samen met de doelgroep. Toen haar contract (bepaalde duur) ten einde liep, ging zij op zoek naar een nieuwe uitdagende job.

Ellen vindt inspraak en participatie van de burger een belangrijke doelstelling. Het is volgens haar iets waar elke gemeente naar moet handelen. Ellen, zelf afkomstig uit een plattelandsgemeente, wil als educatief medewerker van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vooral de bewonersgroepen ondersteunen in het behartigen van hun belangen. Ze wil ze samenbrengen zodat ze van elkaar kunnen leren en zodat ze elkaar kunnen inspireren, motiveren, stimuleren… Ze wil bewonersgroepen informeren over verschillende onderwerpen die hen aanbelangen, zowel via de website en facebook als via het organiseren van vormingsbijeenkomsten. Maar ze wil ook de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw op de kaart zetten, zowel op lokaal, provinciaal als op Vlaams niveau.

Ellen Van Basselaere werkt op dinsdag en donderdag van 8.00u tot 16.30u en op vrijdag van 8.00u tot 12.00u. U vindt haar dan terug in de kantoren van De Meerling, Moeie 16A te Eeklo (parking AZ Alma) of u kan haar bereiken via het telnr. 09/376 71 05 of ellen.van.basselaere@dorpsbelangen.be.

Contact