Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Geslaagde eerste vormingsbijeenkomst in Grimminge.

Zaterdag 15 juni vond de eerste vormingsbijeenkomst plaats in De Helix in Grimminge. Deze bijeenkomst kadert binnen een reeks van vormingsbijeenkomsten waarop de vzw bewonersgroepen wil samenbrengen en informeren over bepaalde thema’s die hen aanbelangen. Tijdens deze vormingsbijeenkomst kwamen de thema’s trage wegen en het meerjarenplan aan bod.

IMG_0364

De eerste contacten werden gelegd bij koffie en Geraardsbergse Mattentaarten.         Luc David, voorzitter Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen, verwelkomde alle 25 aanwezigen en sprak over het ontstaan en de doelstellingen van de vzw, die pionier is in Vlaanderen. De burgemeester van Geraardsbergen, Guido De Padt, beschreef daarop de samenwerking tussen de 5 bewonersgroepen uit Geraardsbergen en de stad. Steff De Vos is bij de stad Geraardsbergen tewerkgesteld op de dienst sociale zaken als integratie- en participatieambtenaar. Op die manier legt de stad Geraardsbergen een brug tussen zichzelf en de bewonersgroepen.

Dominique Mattheeuws (directeur De Helix) hield een korte presentatie over het vormingscentrum De Helix. Het centrum wil een ankerplaats zijn voor al wie ijvert voor een duurzame samenleving maar het wil ook mensen dichter bij de natuur brengen. Herman Capiau van de dorpsraad Grimminge is daar tijdens de sessie trage wegen alvast in geslaagd. Hij vertelde over het ontstaan van de dorpsraad en de uitwerking van het Houtekloppad. Een wandelroute langs trage wegen uitgetekend in 2012 en dat dit jaar ingewandeld wordt. De aanwezigen konden van een stukje natuur proeven tijdens een korte wandeling langs dit pad. Via een formulier wordt bij de bewonersgroepen nagevraagd wat hun standpunten zijn rond trage wegen. Er werd bij hen ook gepolst naar de nood om een dossier ‘Trage wegen’ op te maken vanuit de Oost-Vlaamse bewonersgroepen, waarin gemeenschappelijke wensen van de bewonersgroepen beschreven staan en advies wordt gegeven. Eventueel kunnen bewonersgroepen hiervoor deelnemen aan een Oost-Vlaamse werkgroep Trage wegen.

IMG_0359

Katty Van de Voorde, communicatie – en informatieambtenaar bij stad Eeklo en medewerker bij bewonersplatform Oosteeklo, verduidelijkte voor de bewonersgroepen de nieuwe manier van beleidsplanning en beleidsopvolging binnen steden en gemeenten. De nieuwe beleids-en beheerscyclus houdt meer inspraak en participatie van de burger in. De bewonersgroepen kunnen nadenken over hoe zij aan participatie willen doen door bijvoorbeeld aandachtspunten aan te leveren bij het gemeentebestuur. De kans op inspraak loopt alvast niet af eind 2013. Steff De Vos, participatieambtenaar bij stad Geraardsbergen, gaf tot slot aan op welke manier hij de bewonersgroepen reeds ondersteunde (bijvoorbeeld via aanwezigheid op vergaderingen) en wat er nog in de toekomst wordt uitgevoerd.

Tot slot konden de aanwezige deelnemers nakeuvelen en genieten van een broodjeslunch aangeboden door de vzw en een streekbiertje.

 IMG_0368

 

De vzw dankt De Helix voor het gebruik van de prachtige locatie, de stad Geraardsbergen voor de lekkere Mattentaarten, de brouwers van De Ghulden Cop en ‘t Giesbaargs Muurken voor de lekkere streekbiertjes, Herman Capiau van de dorpsraad Grimminge voor zijn presentatie en de mooie wandeling, Katty Van de Voorde voor haar uiteenzetting rond het meerjarenplan… kortom iedereen die meewerkte aan deze geslaagde eerste vormingsbijeenkomst.

Het verslag van deze bijeenkomst en de presentatie kan je terugvinden in de rubriek “Downloads” in onze kennisdatabank.

Meer info? info@dorpsbelangen.be

Buurten op den Buiten. Steun aan bewoners in Vlaanderen die zich engageren voor hun buurt of dorp.

Buurten op den buiten

Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunt  de Koning Boudewijnstichting bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. De Stichting wil vooral projecten ondersteunen die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken.

“Buurten op den Buiten” richt zich niet tot de stedelijke centra, maar wel tot meer landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. Buurten of dorpen met een landelijk karakter die deel uitmaken van een stedelijk gebied,  komen wel  in aanmerking (bijvoorbeeld: Berendrecht (Antwerpen), Lissewege (Brugge), Vinkt (Deinze), …).

Projecten zoals de heraanleg van publieke ruimtes, het stimuleren van het gemeenschapsleven in uw buurt of dorp, het bevorderen van de solidariteit tussen buurtbewoners… kunnen in aanmerking komen. 

Iets voor jullie? Klik hier voor meer informatie of indiening van uw kandidaatdossier.

Belangrijk! Kandidaatdossiers moeten ingestuurd worden via de website, niet via mail!

Veel succes!

Contact