Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Kennisdatabank Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen online!

Vanaf deze week staat de kennisdatabank van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen online! De vzw wil de rol op zich nemen om lokale bewonersgroepen te informeren over thema’s en actualiteiten die hen aanbelangen. Daarboven wil de vzw lokale bewonersgroepen inspireren met goede praktijken van andere bewonersgroepen. Om dit te kunnen verwezenlijken, werkt de vzw aan een kennisdatabank waar alle informatie wordt verzameld en gedeeld. Deze informatie over bepaalde thema’s of over het verhogen van de deskundigheid van de bewonersgroep en nog zoveel meer, kan in de vorm van documenten, downloads, linken… op deze website verschijnen.

2013-07-04 15.20.20

Via de pagina ‘kennisdatabank’ kan u de keuze maken om te zoeken bij ‘Downloads’. Daar zullen verschillende documenten, zoals de verslagen van bijeenkomsten, te downloaden zijn.

Bij ‘Themadossiers’ kan u per thema informatie terugvinden die uw bewonersgroep kunnen aanbelangen. Bijvoorbeeld vindt u daar de uitleg over de meerjarenplanning zoals die gegeven werd op de vormingsbijeenkomst op 15 juni in Grimminge.

Bent u op zoek naar inspiratie? Heeft u een vaag idee maar u weet niet onmiddellijk hoe u dit idee kan omzetten in een actie? Dan moet u zeker eens een kijkje nemen bij ‘In de praktijk’. Daar vindt u websites van goede praktijkvoorbeelden die u zullen inspireren.

U kunt ook verschillende ‘methodieken’ zoeken waar u met uw bewonersgroep mee aan de slag kan.

Bent u op zoek naar financiële middelen om dat goede, originele en creatieve idee van jouw bewonersgroep te kunnen uitvoeren? Dan vindt u onder ‘Subsidies’ een aantal websites van organisaties waar u misschien terecht kan.

Daarboven worden alle linken en persartikels verzameld in onze kennisdatabank.

Heeft u suggesties voor onze kennisdatabank of heeft u een vraag? Contacteer ons via info@dorpsbelangen.be. Deze databank staat nu al online maar zal continu worden uitgebreid met informatie, dus houd hem goed in de gaten!

 

Contact