De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw viert 1-jarig bestaan.

Afbeelding2De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw viert haar 1-jarig bestaan. Dit op 22 maart tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Kollebloem in Destelbergen.

Voor de bewonersgroepen staat ook een inhoudelijke bijeenkomst op het programma: “Voeling houden met het dorp”. Belangrijke uitdagingen voor uw bewonersgroep worden hier besproken.

O-V Dorpsbelangen maakt ook van de gelegenheid gebruik om de rol en ambities van de vzw en haar memorandum voor te stellen waarna de “GoeBezig-prijs” voor bewonersgroepen en lokale besturen wordt uitgereikt. Tot slot biedt de vzw een receptie aan voor alle deelnemers.

Deelnemen is gratis maar inschrijven verplicht. Dit kan tot en met 14 maart via info@dorpsbelangen.be met vermelding van naam, bewonersgroep / lokaal bestuur en aantal personen. Alle leden van uw bewonersgroep of lokaal bestuur kunnen deelnemen, maar ook organisaties, ambtenaren… zijn welkom.

Deelnemen aan de “GoeBezig-prijs” kan nog tot 7 maart via het wedstrijdformulier voor lokale besturen en het wedstrijdformulier voor bewonersgroepen.

Het volledige programma van deze bijeenkomst vindt u hier.

Meer info? info@dorpsbelangen.be

 

Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert projecten rond duurzame mobiliteit.

Vanaf 2014 geeft de Provincie Oost-Vlaanderen alle diensten en organisaties, actief in Oost-Vlaanderen, de kans om vernieuwende en duurzame mobiliteitsprojecten uit te werken en in te dienen voor subsidiëring.

Deze subsidieregeling wil vernieuwing in de mobiliteitssector stimuleren. Het is de bedoeling om vooruitstrevende projecten te detecteren, te ondersteunen en in te passen in het Provinciale mobiliteitsbeleid. Alle organisaties met een rechtspersoonlijkheid kunnen een project indienen, dat wel in Oost-Vlaanderen uitgevoerd moet worden.

Meer informatie vindt u hier.

Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw reikt “GoeBezig-prijs” uit.

GoeBezig prijs blauwDe Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw reikt zaterdag 22 maart 2014 de “GoeBezig-prijs” uit voor bewonersgroepen en gemeentebesturen. Dit in De Kollebloem in Destelbergen, tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van haar 1-jarig bestaan.

Met de “GoeBezig-prijs” voor bewonersgroepen, wil de vzw de groepen  in de bloemetjes zetten voor hun inzet om de participatie en inspraak van de plattelandsbewoner te garanderen. Maar ook voor het engagement om de leefbaarheid in hun dorp of omgeving te verhogen.

Met de uitreiking van de “GoeBezig-prijs” voor lokale besturen, wenst de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw de ondersteuning van bewonersgroepen uit landelijk gebied bij het lokaal bestuur te stimuleren. De prijs is een waardering voor besturen die de meerwaarde inzien van een beleid waarvan inspraak en participatie deel uitmaken.

Deelnemen kan tot 7 maart via het wedstrijdformulier voor lokale besturen en het wedstrijdformulier voor bewonersgroepen.

Meer info? info@dorpsbelangen.be

Afbeelding1

 

Het programma van deze bijeenkomst vindt u hier.