Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Met Douwe Egberts en Fintro kan je financiële steun winnen voor jouw project!

Maak samen met Douwe Egberts jouw buurt gezelliger. Met de “koppen bijeen” kan je tot 2000 euro winnen voor jouw straatproject! Meer info via www.dekoppenbijeen.be 

Fintro verbetert je buurt

 

 

 

 

 

 

 

Als je je buurt wil verbeteren, kan je ook rekenen op Fintro Verbetert Je Buurt, part two! Aan 11 winnende projecten schenken zij 3500 euro! Meedoen is de boodschap!

 

Veel succes!

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen reikt de GoeBezig-prijs uit.

dorps winnaars1

Zaterdag 22 maart vierde de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw haar 1-jarig bestaan. De vzw ondersteunt bewonersgroepen uit Oost-Vlaams landelijk gebied die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun dorp of omgeving op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau.

Voor de eerste keer werd daarbij de GoeBezig-prijs uitgereikt aan een bewonersgroep en een lokaal bestuur. “Met deze prijs willen we bewonersgroepen belonen voor hun inzet om de inspraak en participatie van de plattelandsbewoner bij het beleid van hun gemeente te verzekeren. En lokale besturen die de meerwaarde van dergelijke participatie en inpraak aan het beleid inzien.” zegt Luc David, voorzitter van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw.

De jury bestaande uit Luc Joos, beleidsmedewerker bij samenenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en penningmeester Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw, Inge De Caluwé van de Provinciale Landbouwkamer en Nadine Vervaet van de Vlaamse Landmaatschappij, kreeg de moeilijke taak om uit alle kandidaten een winnaar te kiezen.

Het Bewonersplatform Oosteeklo kreeg uiteindelijk voor hun inzet de GoeBezig-prijs Wij doen geen wereldschokkende dingen, wij zijn gewoon vertegenwoordigers van ons dorp naar de fusiegemeente Assenede. We worden zegt Luc De Witte van het bewonersplatform Oosteeklo.

De stad Geraardsbergen kreeg de GoeBezig-prijs voor lokale besturen in ontvangst voor hun rijkelijke inzet voor de dorpsraden in hun deelgemeenten. Burgemeester Guido De Padt: “Wij ondersteunen momenteel 8 dorpsraden waarbij een 9de reeds wordt opgericht. Onze participatieambtenaar is momenteel volop bezig met het oprichten van nóg meer dorpsraden want we willen dat iedere deelgemeente door een bewonersgroep kan vertegenwoordigd worden.”

Proficiat!

 

Bekijk hier de reportage op AVS Oost-Vlaanderen.

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw bedankt alle vrijwilligers!

Afbeelding2

Het is de week van de vrijwilliger en de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw wil hiervan gebruik maken om alle vrijwilligers te bedanken die aan de basis staan van deze vzw! Heel erg bedankt voor jullie inzet!

De vzw bedankt ook alle bewonersgroepen voor hun engagement om hun dorp, wijk, gemeente… leefbaarder te maken! Dikke duim voor iedereen!

Bedank ook uw vrijwilligers door dit animatiefilmpje in hun mailbox te droppen!

Delhaize Group Fonds steunt projecten die de sociale cohesie bevorderen.

Contact met de buren zoeken, met hen praten, hen leren kennen, zich nuttig       kunnen maken en op hen kunnen rekenen. Dit zijn stuk voor stuk interacties die de sociale band weven en een gezellige levensruimte voor alle inwoners creëren. De sociale cohesie verbeteren, betekent ook de levenskwaliteit verbeteren.

Het Fonds Delhaize Group wil initiatieven steunen die de sociale cohesie in de   lokale gemeenschappen bevorderen. Zo wil het Fonds bijdragen tot het welzijn en het samenleven van buurt- en dorpsbewoners. Dit jaar zal het Fonds 130.000 € ter beschikking stellen van projecten.

Daarom lanceert het Fonds een oproep voor projecten die gericht zijn op het     stimuleren van relaties tussen mensen van verschillende generaties, gevarieerde culturen en diverse sociaaleconomische milieus, het bevorderen van de integratie van mensen, het promoten van de gelijkheid tussen man en vrouw, het bevorderen van de alfabetisering, het strijden tegen uitsluiting enz.

Dossiers moeten ingediend worden voor 21 mei 2014! Meer informatie op de website van de Koning Boudewijnstichting.

 

 

O-V Dorpsbelangen gaat aan tafel met De Lijn

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw reageerde op het memorandum van De Lijn en werd meteen gevraagd om mee aan tafel te zitten na de verkiezingen van 25 mei 2014.

Basismobiliteit moet gegarandeerd blijven

Topman van De Lijn, Roger Kesteloot, wil het aanbod in landelijke gebieden herbekijken. De vervoersmaatschappij wil juist daar besparen zodat meer kan geïnvesteerd worden in de steden. De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw begrijpt dat zo efficiënt en duurzaam mogelijk moet worden omgegaan met middelen maar maakt zich zorgen over de mobiliteit op het platteland. Basismobiliteit moet gegarandeerd blijven ook in landelijke gebieden. De manier waarop dit wordt georganiseerd is bespreekbaar. O-V Dorpsbelangen wil daarbij dat plattelandsbewoners, zowel ouderen, gezinnen als jongeren, betrokken worden in dit debat. Het artikel dat de vzw schreef, verscheen in de pers maar ook De Lijn zelf werd gecontacteerd.

De Lijn

O-V Dorpsbelangen mag nu, als koepel, mee rond de tafel zitten om na te denken over mogelijke oplossingen. Om de belangen van de plattelandsbewoners zo goed mogelijk te behartigen, organiseert de vzw in de zeer nabije toekomst eerst een bijeenkomst met haar leden. Op die manier kan zij als koepel de Oost-Vlaamse bewonersgroepen uit landelijk gebeid het best vertegenwoordigen.

 

De resultaten van het Vlaams plattelandsfonds 2013 zijn bekend

In de nieuwsbrief van september was te lezen dat verschillende gemeenten beroep konden doen op het plattelandsfonds. De resultaten van de indieningsperiode voor het plattelandsfonds 2013 zijn gekend. Er werden in totaal 118 projecten ingediend door de 50 plattelandsgemeenten, 102 werden goedgekeurd. Daarbij zijn alle beschikbare trekkingsrechten voor 2013 geactiveerd.

Voor iedere plattelandsdoelstelling werden projecten ingediend. De meerderheid van de goedgekeurde projecten, 36%, draagt bij tot de doelstelling ‘een functioneel wegennet op het platteland verder onderhouden, herstellen of heraanleggen’. 18% draagt bij tot de doelstelling ‘de leefbaarheid van de dorpen stimuleren’ en 17% tot de doelstelling ‘toerisme en recreatie op het platteland kansen geven’.

In Oost-Vlaanderen hebben 8 van de 9 gemeenten van het plattelandsfonds gebruik gemaakt in functie van het wegennet en 1 voor herleving van een schooltje. Wij hopen dat de Oost-Vlaamse gemeenten dit jaar nog meer aandacht besteden aan de leefbaarheid van hun dorp en daarbij nagaan welke verwachtingen de bewoners hebben. Eventueel kan de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen hierbij ondersteuning bieden.

Van mei tot en met juli 2014 kunnen de gemeenten projecten indienen.

Meer info over het Vlaams plattelandsfonds vindt u hier.

Contact