Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Projectoproep van de Koning Boudewijnstichting wil digitale kloof dichten.

Oproep voor Close the Gap - PC Solidarity Close the Gap wil in het kader van PC Solidarity, haar Belgische activiteitenluik, de digitale kloof in België verder helpen te dichten door hoogwaardige gebruikte computers ter beschikking te stellen en hierdoor de toegang tot technologie van bepaalde doelgroepen te vergemakkelijken. De  klemtoon ligt op het verhogen van de kansen tot tewerkstelling voor kansarme groepen.

Organisaties of  verenigingen die kansarme mensen, autochtoon  of  allochtoon, begeleiden om hun  ICT-competenties uit te breiden en zo hun  kansen  op de arbeidsmarkt te  vergroten, kunnen hun project indienen.

U kan uw dossier hier online indienen voor 15/07/2014 of contact opnemen met de Koning Boudewijnstichting via 02-500 4 555 of proj@kbs-frb.be.

Meer info vindt u hier. Bekijk ook andere projectoproepen op www.kbs-frb.be.

 

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw informeert via de kennisdatabank.

Fusies van gemeenten? Interne staatshervorming? Vlaams plattelandsbeleid? Voeling houden met uw dorp? O-V dorpsbelangen informeert in de kennisdatabank over deze onderwerpen.

Het kwam nog maar net in de pers en de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw informeert u erover. In haar kennisdatabank probeert ze duidelijk uit te leggen hoe het Vlaams plattelandsbeleid ontstond. Wat betekent de interne staatshervorming en welke gevolgen heeft dit voor de lokale besturen? En hoe zit het nu met die fusies van gemeenten? Maar ook vindt u manieren om de sociale cohesie in uw dorp te versterken. Hoe behoudt u voeling met uw dorp?

Heeft u nog vragen of voorstellen van thema’s die u behandeld wilt zien in de kennisdatabank? Laat het niet ons te contacteren via info@dorpsbelangen.be.

 

De volgende vergadering kaart de raad van bestuur het thema fusie van gemeenten aan.

Geslaagde bijeenkomst “Een vzw oprichten?” wordt herhaald.

Na het succes van de vormingsbijeenkomst “Een vzw oprichten?” in december vorig jaar, wordt deze bijeenkomst herhaald op woensdag 14 mei in de parochiezaal De Reinaert in Ursel om 19u20.

Veel belangstelling was er de vorige keer. Heel wat bewonersgroepen hebben vragen over de aansprakelijkheid bij het organiseren van een activiteit. Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw? Moet een bewonersgroep zich perse omvormen tot een vzw? We kunnen hier kort in zijn: het grote voordeel van een vzw is dat je niet als lid (met persoonlijk vermogen) aansprakelijk wordt gesteld als de vereniging schulden heeft, maar als vzw. Daarboven kan je je als vzw hiervoor ook verzekeren. Maar welke verplichtingen heeft een vzw? En wat moet er allemaal gebeuren om een vzw op te richten?

Mevrouw Demeyere van het Vlaams Studie- en DocumentatieCentrum (VSDC) komt een toelichting geven over de vzw-wetgeving maar er is ook ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Iedereen is welkom en elke deelnemer ontvangt daarboven een gratis syllabus. Inschrijven kan tot 7 mei met vermelding van naam, bewonersgroep en aantal personen.

Hier vindt u de uitnodiging.

“Benny Mee” roept burgers op om zich goed te informeren voor ze gaan stemmen.

Straks, op zondag 25 mei, kiezen we onze nieuwe vertegenwoordigers in het Vlaams, Brussels, Belgisch en Europees parlement. De campagnemachines van de politieke partijen draaien op volle toeren en ook de media sloven zich uit voor de ‘moeder aller verkiezingen’. Helaas keren steeds meer burgers de politiek de rug toe (volgens VRIND 2013 is maar 1 op de 4 Vlamingen politiek geïnteresseerd).

Kritische en geïnformeerde burgers zijn echter van uiterst belang voor een goede democratie. Net zoals oprechte politici dat zijn. Een goede democratie gaat met andere woorden om een gedeelde verantwoordelijkheid.

De Wakkere Burger vzw en Ryckevelde, beweging voor Europees burgerschap sloegen de handen in elkaar om beide partijen te wijzen op deze verantwoordelijkheid, en dit met de gezamenlijke campagne ‘Benny Mee’.

Bovendien vroegen ze aan organisaties uit het Vlaamse middenveld om deze boodschap te ondersteunen, met een grote bijval als gevolg: Meer dan 50 organisaties, waaronder ook de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw, maken intussen deel uit van de Benny Mee Coalitie die vindt dat we onze democratie ter harte moeten nemen.

Ga verder naar www.bennymee.be.

LUS vzw organiseert inspiratiedagen rond Community Building

LUS vzw – het voormalige  P.L.A.N. vzw – is een kennis- en ervaringscentrum inzake netwerkontwikkeling en gemeenschapsvorming, met als doel het verbinden van mensen. Het verhogen van de kwaliteit van leven van personen met een welzijnsnood staat centraal in de werking.

LUS vzw is ambassadeur Community Building en wordt voor dit initiatief ondersteund door het VAPH.Tijdens de inspiratiedagen wil LUS vzw samen met geïnteresseerden uit de VAPH- of ruimere welzijnssector nadenken over mogelijkheden om tot community building en community care te komen.  

Op elke inspiratiedag nodigt LUS vzw een externe spreker of ervaringsdeskundige uit, die ons vanuit zijn invalshoek een inhoudelijke insteek geeft over Community Building. Na deze insteek, denken we samen na over wat we hieruit kunnen leren en meenemen naar onze eigen praktijken. Community Building hier wordt bekeken vanuit kwetsbare mensen die een plek willen, kunnen en durven innemen in de maatschappij en de samenleving die deze mensen wil, kan en durft te ontvangen. Het gaat dus over meer dan “algemene” gemeenschapsvorming

De inspiratiedagen vinden plaats op 6 mei, 12 juni, 2 oktober en 13 november. Meer informatie vindt u hier. Inschrijven kan tot 25 april 2014.

Meer info of inschrijven: info@lusvzw.be

 

 

Contact