Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Nieuwe educatief medewerker bij Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen

Sara Verstraete volgt vanaf 19 augustus Ellen Van Basselaere op als educatief medewerker bij de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw. Ellen is intussen in dienst getreden bij het gemeentebestuur van Sint-Laureins als cultuurbeleidscoördinator. De Raad van Bestuur van de O-V Dorpsbelangen houdt eraan Ellen te bedanken voor haar inzet en enthousiasme en voor de resultaten die ze heeft neergezet voor onze vereniging en de lokale bewonersgroepen. We hebben er echter alle vertrouwen in dat Sara haar taak als ondersteuner en belangenbehartiger van bewonersgroepen op het platteland met evenveel gedrevenheid zal opnemen.

Sara is licentiate in de kunstwetenschappen en werkte enkele jaren als diensthoofd cultuur en toerisme voor Gemeente Lochristi. Na een tussenstop bij Festival van Vlaanderen, ging ze aan de slag bij Stad Lokeren. Daar was ze bijna 5 jaar cultuurbeleidscoördinator. Naast organiseren van evenementen en projecten, was ze ook bezig met overleg en beleidsmatig werk. Ze stimuleerde samenwerkingen en overleg tussen de verschillende culturele actoren binnen maar ook buiten de stad. Aangezien ze momenteel een opleiding volgt, ging ze op zoek naar een halftijdse job en kwam ze zo terecht bij de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw.

Sara vindt inspraak en participatie heel belangrijk. Haar ervaring binnen verschillende culturele raden, leerde haar hoe belangrijk inspraak en participatie zijn binnen een stad of gemeente. Net als Ellen wil zij als educatief medewerker van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vooral de bewonersgroepen ondersteunen in het behartigen van hun belangen. Ze wil ze samenbrengen zodat ze van elkaar kunnen leren en zodat ze elkaar kunnen inspireren, motiveren, stimuleren… Ze wil bewonersgroepen en gemeentebesturen informeren over verschillende onderwerpen die hen aanbelangen, zowel via de website en facebook als via het organiseren van vormingsbijeenkomsten. Maar ze wil ook de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw op de kaart zetten, zowel op lokaal, provinciaal als op Vlaams niveau.

Sara Verstraete werkt op dinsdag en donderdag van 8.45u tot 17.30u en op woensdag van 8.00u tot 11.30u. U vindt haar dan terug in de kantoren van De Meerling, Moeie 16A te Eeklo (parking AZ Alma) of u kan haar bereiken via het telnr. 09 / 376 71 05 of sara.verstraete@dorpsbelangen.be

Contact