Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

O-V Dorpsbelangen steunpunt van het Netwerk Duurzame Dorpen!

In steeds meer dorpen werken bewoners samen aan een duurzame leefomgeving. Door kennis, ervaring en ideeën te delen met andere dorpen, hoeft niet elk dorp het wiel opnieuw uit te vinden. Duurzame plannen kunnen zo sneller en beter worden gerealiseerd. Het Netwerk Duurzame Dorpen (NDD) wil hiervoor een platform bieden en zo een echte duurzaamheidsversneller zijn!

logo

Het Netwerk ook in Vlaanderen

Het Netwerk Duurzame Dorpen is ontstaan in Nederland. Het is een landelijk platform en heeft provinciale steunpunten. Alle dorpen kunnen meedoen en zichzelf inschrijven. Sinds kort treedt O-V Dorpsbelangen op als steunpunt voor Vlaanderen, zodat ook dorpen van bij ons info kunnen uitwisselen met elkaar en met hun Nederlandse buren.

Het Netwerk is er voor iedereen

Het Netwerk Duurzame Dorpen is een netwerk van, voor en door dorpen die (samen) werken aan een duurzame toekomst. Het Netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen en biedt een (internet) forum voor het delen van kennis en ideeën waardoor dorpen elkaar inspireren. In het Netwerk zijn ook deskundigen, partners, gemeenten, bedrijven en themagroepen actief. Zij kunnen dorpen helpen bij hun activiteiten.

Elke stap telt

Er zijn 16 thema’s waarop dorpen hun initiatieven laten zien: bv Energie, Lokale economie, Voedsel, Afval, Mobiliteit, Zorg of andere thema’s. Plannen, projectvoorstellen, filmpjes, draaiboeken, activiteiten en contactgegevens kunnen worden gedeeld. Andere dorpen kunnen hiervan leren en op de ervaringen voortbouwen. Of het nu gaat om grote ambitieuze projecten of om kleine eerste stapjes, het maakt niet uit: iedere stap telt. De som van alle initiatieven samen maakt een groot verschil. Het Netwerk Duurzame Dorpen is dé plek waar dorpen samenkomen.

De ambitie: 1000 dorpen in 2020 die ontmoeten, delen en inspireren voor een duurzame samenleving.

Alle info op http://www.netwerkduurzamedorpen.nl

O-V Dorpsbelangen zoekt…inspiratie! Heeft jouw bewonersgroep ook een leuk initiatief? Iets wat inspiratie kan bieden voor een ander dorp of gemeente? Iets wat je graag in de kijker stelt? Laat het ons dan weten!

O-V Dorpsbelangen op gesprek bij Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege

fotominister

Naar aanleiding van de federale, regionale en Europese verkiezingen op 25 mei 2014 schreef O-V Dorpsbelangen een memorandum. Vanuit haar ervaringen wou de vzw rond een aantal thema’s die spelen op het platteland aanbevelingen formuleren naar de beleidsmakers op Vlaams niveau.
Dit memorandum werd vóór de verkiezingen bezorgd aan alle partijen, de Vlaamse parlementsleden van de kieskring Oost-Vlaanderen, het kabinet van toenmalig minister-president Kris Peeters, de Provincie Oost-Vlaanderen, de VLM en andere belanghebbenden.

Na de verkiezingen werd het doorgestuurd naar de regeringspartijen en naar de minister bevoegd voor Platteland, Joke Schauvliege.

O-V Dorpsbelangen was dan ook zeer verheugd met de uitnodiging voor een overleg op het kabinet van de minister.

Op 4 september werden we er persoonlijk ontvangen door minister Schauvliege en haar adjunct-kabinetschef Landbouw. In het gesprek konden we de werking van onze vzw uit te doeken doen en ons memorandum verder toelichten.

Contact