Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Wie krijgt dit jaar de GoeBezig-prijs?

Het is zover! Op zaterdag 24 oktober 2015 reiken we voor de tweede maal de ‘GoeBezig-prijs’ uit. Met deze prijs willen we die groepen dorpsbewoners alsook gemeentebesturen in de bloemetjes zetten die zich sterk inzetten om participatie en inspraak van plattelandsbewoners te bevorderen.

Minister van Landbouw, Omgeving en Natuur Joke Schauvliege zal de prijzen uitreiken aan de dorpsraad en de gemeente die dit jaar door onze jury als het meest ‘GoeBezig’ worden bevonden.

GoeBezig prijs blauw

 

Met de GoeBezig-prijs voor bewonersgroepen wil de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw  die groepen in de bloemetjes zetten die gaan voor het verhogen van de participatie en inspraak van de plattelandsbewoner. Ook het engagement om de leefbaarheid in het dorp of de omgeving te verhogen, wordt sterk geapprecieerd.

Met de uitreiking van de GoeBezig-prijs voor lokale besturen wil de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw de ondersteuning van bewonersgroepen uit landelijk gebied door lokale besturen stimuleren. De prijs drukt een waardering uit voor besturen die de meerwaarde inzien van een beleid dat gestoeld is op inspraak en participatie.

Deelnemen kan tot 1 oktober 2015 via het wedstrijdformulier voor lokale gemeentebesturen en het wedstrijdformulier voor groepen.
Mail dit ingevuld door naar info@dorpsbelangen.be.

Stip sowieso alvast zaterdag 24 oktober 2015 aan in je agenda (vanaf 9u welkom), en kom met je bewonersgroep/gemeentebestuur naar de uitreiking van de GoeBezig-prijs in Destelbergen! Wie weet gaan jullie wel met de GoeBezig-prijs naar huis!

Meer info? Stuur uw vragen naar info@dorpsbelangen.be!

Contact