Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

300 000 euro voor nieuwe projectoproep volkstuinen

Bevoegd minister Schauvliege trekt een budget van 300 000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen. Extra aandacht bij de projectevaluatie gaat uit naar jongeren en de welzijnssector. Preferentiële projectaanvragers zijn lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen.

De enveloppe moet dienen om een nieuw volkstuinproject op te starten of een bestaande volkstuin uit te breiden. Vanaf begin juni tot eind augustus kunnen bij de Vlaamse Landmaatschappij projectvoorstellen ingediend worden. De projecten moeten een duurzaam karakter hebben en kunnen voor 75 procent gesubsidieerd worden met een plafond van 15 000 euro per project en een uitvoeringstermijn van 3 jaar.

Lees meer hier!

Contact