Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

WERELDDAG VAN DE STEDENBOUW 2016 rond PARTICIPATIE (17 nov te Antwerpen)

Heb je met je wijkcomité wel eens het buurtpleintje onder handen genomen? Ben je de enthousiaste (mede)trekker van een speel- of leefstraat? Maak je als bewoner deel uit van de Gecoro? IJvert je natuurvereniging voor een stukje groen in de wijk? Kortom, timmer je samen met je buren aan een betere wijk? Dan kan je, als ‘elementair deeltje’ in je buurt, zeker iets opsteken van de talloze tips & tricks die op de WERELDDAG VAN DE STEDENBOUW 2016 te rapen vallen, want het thema dit jaar is: participeren.

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw biedt 30 initiatiefnemers van (ruimtelijke) wijk- of buurtprojecten de kans om gratis deel te nemen. Geïnteresseerd? Geef dan het verhaal door van hoe jouw buurtwerking aan een betere wijk timmert of timmerde.

Lees er hier en ook hier alles over.

werelddag-2016-basisbeeld

Projectoproep Leader Limburg (thema’s ‘bodem- en waterbeheer’ en ‘Landbouw- en natuureducatie’) – tot 3 februari!

400.000 euro voor kwaliteitsvol bodem- en waterbeheer en landbouw- en natuureducatieve activiteiten

Leader Limburg

De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland, een onderdeel van het Europees programma voor Plattelandsontwikkeling, lanceert een nieuwe projectoproep voor de thema’s ‘bodem- en waterbeheer’ en ‘Landbouw- en natuureducatie’. Via deze projectoproep kan 400.000 euro aan nieuwe projectsubsidies toegekend worden binnen het Leadergebied Kempen en Maasland.

“Met de nieuwe oproep zetten we enerzijds specifiek in op projecten die werk willen maken van een kwaliteitsvol bodem- en waterbeheer. Anderzijds willen we meewerken aan het verkleinen van de kloof tussen de landbouwer en de plattelandsgebruiker door belevingsvolle en educatieve activiteiten te ondersteunen”, aldus gedeputeerde en voorzitter van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland Inge Moors.

Plattelandsactoren die binnen PDPO III aan de slag willen gaan, krijgen via de nieuwe projectoproep de kans om een project in te dienen. De indieningstermijn voor projecten loopt tot 3 februari 2017, 12u00. Goedgekeurde projecten kunnen tot 65% van de projectkost laten financieren. Deze projecten kunnen starten vanaf 27 juni 2017, met een uitvoeringsperiode tot 30 juni 2019.

De projectoproep van het Leader-programma staat open voor zowel kleinschalige projecten als grotere projecten die invulling kunnen geven aan de vastgelegde thema’s. “Projecten met een duidelijke hefboomwerking en eveneens effecten op lange termijn, genieten de voorkeur”, vult gedeputeerde Inge Moors aan. “Ze vormen immers de basis om ons streefdoel te bereiken, namelijk een competitief, duurzaam een veerkrachtig platteland.”

Meer gedetailleerde info over deze projectoproep vind u in de rubriek PG Kempen & Maasland.

Contact