Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Save the dates!

Alvast enkele data voor je gloednieuwe agenda-2017: VVDB-vorming voor bewonersgroepen (Hoe ons dorp leefbaar houden?) op za 11 februari voor Oost-Vlaamse en za 11 maart voor West-Vlaamse groepen (vanaf 9u). Inspiratienamiddag Provincie O-Vl te Gent op 8 maart. Inspiratiedag Landelijke Gilden rond dorpshub en mobiliteit op 9 maart te Leuven. Algemene Vergadering VVDB met inspiratiemomenten op za 22 april (vanaf 9u).

15 okt 2016 Middelkerke GoeBezig-prijs

Oproep uit Limburg: Leader Haspengouw (tot 24/03/’17)

De Plaatselijke Groep Haspengouw lanceerde recent een nieuwe oproep waarbij tot 65% van de projectkosten worden gefinancierd. Binnen de nieuwe projectoproep wordt 608 350 euro aan cofinanciering voorzien, goed voor een totaal van 936 000 euro aan nieuwe projectinvesteringen in Haspengouw. De nieuwe projectoproep staat open voor zowel kleinschalige als grotere projecten die invulling kunnen geven aan de volgende thema’s en maatregelen van de lokale ontwikkelingsstrategie:

Thema Leefbare dorpen

  • Maatregel 1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten
  • Maatregel 2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

Thema Bodem- en waterbeheer

  • Maatregel 1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en –beheer
  • Maatregel 2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit
  • Maatregel 3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer

Thema Landbouw- en natuureducatie

  • Maatregel 1: Verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie
  • Maatregel 2: Ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

Projectconcepten kunnen tot en met 24 maart 2017 worden ingediend bij het LEADER-secretariaat. De goedkeuring van de projecten door de Plaatselijke Groep Haspengouw is voorzien voor eind 2017. De uitvoering van de projecten kan dan vlak erna starten. Meer gedetailleerde info over de eerste projectoproep vindt u op http://platteland.limburg.be of u kan contact op nemen met het Leadersecretariaat  via davy.froyen@limburg.be.

EuropaEuropees LandbouwfondsLimburg

 

 

Oproep indienen van plattelandsontwikkelingsprojecten Provincie Antwerpen

Oproep tot indienen van plattelandsontwikkelingsprojecten door de Provincie Antwerpen (OmgevingsKwaliteit door samenwerking en door investeringen en Platteland Plus). Budget meer dan €2.600.000 (dit zijn provinciale, Vlaamse en Europese middelen). Doel: innovatieve projecten rond landbouwverbreding, samenwerking op het platteland, dorpsontwikkeling, plattelandsarmoede, … Zie www.provincieantwerpen.be/platteland of neem voor technische tips en tricks, inhoudelijke suggesties, mogelijke samenwerkingsverbanden, … contact via platteland@provincieantwerpen.be. Bekijk ook de brochure Subsidiewijzer Platteland Prov A’pen! Deadline aanleveren 1e projectidee: 16 februari 2017

Logo Provincie Antwerpen

 

 

Oproep Omgevingskwaliteit 2017 West-Vlaanderen

Het Provinciaal managementcomité PDPO III West-Vlaanderen lanceert een nieuwe oproep Omgevingskwaliteit om projecten in te dienen: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen (OKW-investeringen) en samenwerking (OKW-samenwerking) (budgetjaar 2017) Budget: € 867.132,97. Indienen kan via het e-loket. Lees hier meer of raadpleeg het reglement rond samenwerkingen Oproep – reglement 2017_OKW_sw_WVL_definitief of dat rond investeringen Oproep 2017 – Reglement OKW iv- wvl- def. Deze oproep loopt tot 31 maart 2017, 12u.Provincie West-Vl

Contact