Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Uitnodiging vormingsmoment: Hoe houden we onze dorpen leefbaar?

Op zowel 11 februari als 11 maart komt Karl Catteeuw, stafmedewerker Gebiedsgerichte Werking van de Provincie West-Vlaanderen, vorming brengen rond de leefbaarheid in onze dorpen en hoe die te behouden. De 1e keer gebeurt dit in Oost- en de 2e keer (met dezelfde inhoud) in West-Vlaanderen.
WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT OM HIERBIJ TE ZIJN!

Zaterdag 11 februari in de Huysmanhoeve, Bus 1 te Eeklo
Zaterdag 11 maart in Dienstencentrum Ten Boomgaerde,
Boomgaardstraat 4a te Lichtervelde

We voorzien onthaal met koffie vanaf 9u. De vorming start telkens om 9u30. Omstreeks 12u wordt er een broodje aangeboden.
Deze vorming kunt u gratis volgen. Reserveer uw plaatsje voor 11 februari via koen.dewulf@dorpsbelangen.be (graag voor 06/02) en voor 11 maart via agnes.voet@dorpsbelangen.be (graag voor 06/03).

huysmanhoeve

Oproep Provinciale plattelandsprojecten 2017 Oost-Vlaanderen

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een oproep voor de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus. Er is ongeveer 1,7 miljoen EUR aan cofinanciering beschikbaar. Klik hier voor meer info.

Het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland bevat het beleidskader voor de Provincie Oost-Vlaanderen inzake het derde Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) 2014-2020. Deze situatieschets bestaat uit de thema’s: Ondernemen, Armoede en Welzijn, Erfgoed en toerisme, Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen en Open ruimte. Onder deze thema’s werden, aan de hand van de inhoudelijke prioriteiten, concrete acties bepaald waarbinnen projecten kunnen ingediend worden onder de verschillende maatregelen voor plattelandsontwikkeling.

Contact: Dienst Landbouw en Platteland tel.09 267 86 73 of 09 267 86 70 platteland@oost-vlaanderen.be

 

O-Vl

Contact