Op zoek naar subsidies?

Lees het recente bericht: Projectoproep Buurten op den Buiten (KBS ism VLM) (aanvragen indienen voor 20/09/2016)

En verder…

Bewonersgroepen hebben vaak goede, originele en creatieve ideeën om de problemen in hun buurt, wijk of dorp op te lossen, maar beschikken niet over de nodige financiële middelen. Hieronder vind je een overzicht van een aantal interessante subsidiekanalen waarop je beroep kan doen voor de realisatie van bepaalde projecten of evenementen:

LEADER

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het programma biedt kansen aan vernieuwende en duurzame initiatieven op het platteland, bedacht en uitgewerkt door mensen ter plaatse. Iedereen met een hart voor het platteland kan vernieuwende samenwerkingsprojecten indienen.

PDPO

Het Provinciaal Managementcomité platteland lanceert jaarlijks een oproep voor plattelandsprojecten (PDPOII). Hiermee willen het provinciebestuur, het Vlaams Gewest en de Europese Unie plattelandsprojecten cofinancieren met maximaal 65%. De plattelandsprojecten moeten vallen binnen één van de volgende maatregelen: bevordering van toeristische activiteiten, basisvoorzieningen voor plattelandseconomie en -bevolking, dorpskernvernieuwing, instandhouding en opwaardering van landelijk erfgoed of intermediare dienstverlening.

PLATTELANDSPROJECT SCHELDE – LEIE

Alle verenigingen, lokale ondernemers en bewoners uit de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zingem en Zulte kunnen een project indienen. Projecten die betrekking hebben op plattelandsontwikkeling in de ruime zin van het woord en op korte termijn uitvoerbaar zijn komen in aanmerking. Een project moet betrekking hebben op één van de volgende vier thema’s: trage wegen, cultuurhistorische elementen, lokale sport- en recreatie-infrastructuur en communicatie. Er is een maximum van € 5.000 cofinanciering per dossier (50%).

PLATTELANDSPROJECT SCHELDELANDSCHAPSPARK

26 gemeenten in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen vormen samen het projectgebied van het plattelandsproject Scheldelandschapspark. De VLM kreeg in 2009 van Vlaams minister-president Peeters, bevoegd voor plattelandsbeleid, de opdracht op korte termijnprojecten en andere openruimte-initiatieven te ondersteunen binnen dit project. Hiermee wordt samen met lokale gemeenschappen ingespeeld op de waaier van mogelijkheden om de omgevingskwaliteit voo wie leeft of werkt op het platteland te verhogen. Op jaarbasis worden middelen goedgekeurd om een aantal korte termijnprojecten te subsidiëren in functie van plattelandsontwikkeling.

Verenigingen uit de gemeenten Berlare, Beveren, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lokeren, Melle, Merelbeke, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen en Zele kunnen een project indienen.

KONING BOUDEWIJNSTICHTING

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die op een duurzame manier wil bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit in de samenleving. Jaarlijks steunt de Koning Boudewijnstichting honderden projecten van burgers die zich inzetten voor een betere samenleving.

Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunt  de Koning Boudewijnstichting bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. De Stichting wil vooral projecten ondersteunen die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken. Iets voor jullie? Klik hier voor meer informatie.

Het Delhaize Group Fonds steunt initiatieven die de sociale cohesie in de lokale gemeenschappen bevorderen. Zo wil het Fonds bijdragen tot het welzijn en het samenleven van buurt- en dorpsbewoners. Daarom lanceert het Fonds sinds 2008 een oproep voor projecten die contacten stimuleren tussen mensen van verschillende generaties, diverse culturen en sociaal-economische achtergronden, die bijdragen tot de integratie van personen, de strijd tegen het isolement enz. Het Fonds, dat een internationale opdracht heeft, zal tijdens het tweede jaar projecten in België én in het Groothertogdom Luxemburg ondersteunen. Meer info? Klik hier.

CERA

Cera is met haar maatschappelijke projectwerking actief op zeven domeinen: armoeden en sociale uitsluiting, Cera expertisecentrum ondernemen, kunst en cultuur, land- en tuinbouw en platteland, medisch-sociaal, lokale onderwijsinitiatieven en solidair bankieren en verzekeren in derdewereldlanden. Cera steunt projecten die sterk aanleunen bij de reële noden van mensen in hun maatschappelijke omgeving.

TELENET FOUNDATION

De Telenet Foundation wil haar steentje bijdragen tot het dichten van de digitale kloof. Als vzw, ngo of openbare instelling kan je een project indienen na elke projectoproep. Je mag ook samen met andere organisaties een project voorstelllen.

DAG VAN DE BUREN

De “Dag van de Buren” is een initiatief dat zich richt tot alle inwoners van België en Europa om samen een gezellige en gastvrije avond met hun buren door te brengen op de laatste dinsdag van de maand mei. Het initiatief moedigt het samenhorigheidsgevoel aan een creëert een nieuwe vorm van solidariteit tussen mensen die elkaar pas hebben leren kennen.

NATIONALE LOTERIJ

De Nationale Loterij biedt tal van verenigingen de mogelijkheid om zowel grote als kleine projecten verwezenlijkt te krijgen. Subsidiegelden worden toegekend voor activiteiten die worden georganiseerd op Belgisch grondgebied en die bijdragen tot de versrpeiding van het positieve imago van de Nationale Loterij, d.w.z. een instelling die ijvert voor het algemene materiële of morele welzijn van de bevolking. Subsidies zijn hoofdzakelijk bestemd voor investeringen: projecten, diverse evenementen, diverse uitrusting, …

AARDIG OP WEG WEEK

De vzw Komimo (Koepel Milieu en Mobiliteit) promoot en ondersteunt duurzame mobiliteit en organiseert hiervoor diverse sensibiliseringscampagnes. Via de campagne “Aardig-op-weg-week” spitst men zich vooral toe op de voordelen van een autoluwe of autovrije inrichting van  straten, dorpspleinen, schoolomgevingen, stedelijke centra, winkelstraten en woonbuurten. Vaak zijn die nog te veel op maat van de auto ingericht en is er te weinig ruimte voor fietsers en voetgangers, rust, groen, recreatie en ontmoetingen. Door het voeren van autoluwe acties creëren we meer draagvlak voor autoluwe straten en tonen we bijvoorbeeld aan dat autoluwe stadskernen een positief effect hebben  op de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad.

VLAANDEREN FEEST

Vlaanderen Feest wil samenhorigheid en samenhang binnen de Vlaamse samenleving versterken. Vanuit dat opzet brengt Vlaanderen Feest voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap elk jaar een 11-daagse op gang in samenspel met het brede Vlaamse middenveld en gestoffeerd met eigentijdse activiteiten die het brede publiek betrekken bij  de viering van de Vlaamse feestdag. Kandideren voor de editie 2012 kan vanaf 11 maart 2012!

REGIONAAL LANDSCHAP

ERFGOEDCEL

Ga voor je eigen gemeente zeker eens na of je gemeente binnen en Regionaal Landschap of onder een Erfgoedcel valt. Bij deze organisaties zijn voor bepaalde (kleinere) ingrepen soms ook subsidies te krijgen; je kunt bij deze organisaties ook andere ondersteuning krijgen bij de uitwerking van sommige projecten of er een partner in vinden.

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Vanaf 2014 geeft de Provincie Oost-Vlaanderen alle diensten en organisaties, actief in Oost-Vlaanderen, de kans om vernieuwende en duurzame mobiliteitsprojecten uit te werken en in te dienen voor subsidiëring.

Deze subsidieregeling wil vernieuwing in de mobiliteitssector stimuleren. Het is de bedoeling om vooruitstrevende projecten te detecteren, te ondersteunen en in te passen in het Provinciale mobiliteitsbeleid. Alle organisaties met een rechtspersoonlijkheid kunnen een project indienen, dat wel in Oost-Vlaanderen uitgevoerd moet worden.

Meer informatie vindt u hier.