Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Voeling houden met het dorp

Als bewonersgroep vertegenwoordigt u de bewoners van uw dorp. U bent waarschijnlijk niet door hen verkozen maar uw inzet wordt waarschijnlijk wel enorm gewaardeerd. Om een zo groot mogelijk draagvlak te hebben is het daarom belangrijk de voeling met uw dorp te behouden. Weten wat er speelt binnen uw dorp, waar de mensen werk van willen maken, welke verwachtingen de inwoners hebben, welke verwachtingen inwijkelingen hebben… betekent een meerwaarde voor uw bewonersgroep. Het is dus belangrijk de voeling met uw dorp te versterken/behouden.

Zaterdag 22 maart werd dit thema besproken tijdens een inhoudelijke bijeenkomst. Informatie hierover vindt u hier.

Bekijk ook de documentatie en goede praktijken over dit thema.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Contact