Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Interne staatshervorming

 In het Vlaams regeerakkoord van juli 2009 (hoofdstuk IV – 4, p.81) wijst de Vlaamse Regering op de noodzaak de bestuurlijke drukte in te perken door middel van een “interne staatshervorming“.

 

Waarom een interne staatshervorming?

Verschillende instanties hebben nu voor eenzelfde beleidsmaterie beslissingsbevoegdheid. Dit is inefficiënt en zorgt voor administratieve lastenverhogen naar burgers en bedrijven. Om dit efficiënter te doen verlopen, dringt een hergroepering van bevoegdheden zich op.

 

Doelstelling van de interne staatshervorming?

De bedoeling is om het bestuur dichter bij de burger te brengen. De Vlaams Regering wil een opbouw van onderuit. Dat wil zeggen dat ze beginnen bij de gemeenten. Sterke gemeenten staan centraal en krijgen meer bevoegdheden.

 

Een aantal maatregelen in het traject naar sterke gemeenten in Vlaanderen zijn:

  • In plaats van afzonderlijke plannen over jeugdbeleid, cultuurbeleid, ed. moeten de gemeenten hun beleidsideeën bundelen in een meerjarenplan voor de komende vijf jaar. Daaraan was ook een nieuw boekhoudsysteem gekoppeld: de beleids- en beheerscyclus (BBC).
  • De stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten.

 

In datzelfde Vlaams regeerakkoord van juli 2009 (hoofdstuk IV – 6, p.83) staat ook iets over het plattelandsbeleid.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Contact