Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Vlaams plattelandsbeleid

Wat staat in het Vlaams regeerakkoord van juli 2009 (hoofdstuk IV – 6, p.83) over een plattelandsbeleid?

 

Waarom een Vlaams plattelandsbeleid?

De Vlaamse overheid wil een efficiënt ruimtegebruik op het platteland stimuleren. Daarom moet er voldoende aandacht zijn voor een kwalitatief landschap, kwalitatief wonen, kwalitatieve dienstverlening enzovoort. Nieuwe economische dragers op het platteland moeten kansen krijgen om zich verder duurzaam te ontwikkelen.

 

Proces?

Diverse actoren op het platteland werkten in 2009 een document uit als leidraad: ‘Naar een Vlaams plattelandsbeleidplan’. Bijzondere aandacht gaat hierin naar het versterken van de bestuurs- en financiële kracht van gemeenten met specifieke plattelandskenmerken.

Dit plan werd geconcretiseerd door minister  van plattelandsbeleid Kris Peeters: het ‘Vlaams plattelandsbeleidsplan met bijhorende actieprogramma 2013-2015′.

 

3 sporen van het Vlaams plattelandsbeleid:

  1. Het signaleren en bespreekbaar maken van plattelandsthema’s en hiaten in het beleid. Hierbij werden het IPO of Interbestuurlijk PlattelandsOverleg en een Vlaams platform voor plattelandsonderzoek opgericht.
  2. Het opzetten van horizontale projecten op Vlaams niveau (bijvoorbeeld het Vlaams plattelandsfonds)
  3. Het ondersteunen en uitvoeren van gebeidsgerichte projecten. Een voorbeeld hiervan is de gebiedgerichte werking van het PDPO of het Vlaams Programmadocument voor Plattlandsontwikkeling.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Contact