Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vertegenwoordigt de plattelandsbewoner!

Afbeelding1

De vzw behartigt de belangen van de plattelandsbewoner op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau. Naar aanleiding van het memorandum van De Lijn, waarin topman Roger Kesteloot de mobiliteit op het platteland wil herbekijken, uitte de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw haar bezorgdheid. Mobiliteit op het platteland moet gegarandeerd blijven. Hoe dat wordt georganiseerd, kan besproken worden. Zolang de belanghebbenden hierbij ook hun stem kunnen laten horen!

Om ervoor te zorgen dat de Oost-Vlaamse plattelandsbewoner bij de beslissingen van De Lijn wordt betrokken, zitten wij aan tafel met de openbare vervoersmaatschappij. Wij vinden dat de plattelandsbewoner zich vrij moet kunnen verplaatsen zowel binnen als buiten de grenzen van zijn gemeente. Alternatieve vervoersmiddelen zijn mogelijk maar moeten dan ook grondig herbekeken worden en eventueel worden uitgebreid. De knelpunten van deze alternatieven moeten aangepakt worden en nieuwe formules moeten worden onderzocht. Wij vragen daarbij dat De Lijn bij aanpassingen in gemeenten, niet alleen de gemeentebesturen betrekt maar ook de bewoners zelf met een goede bevraging bij de plattelandsbewoners kan De Lijn  achterhalen waar de knelpunten zitten en waar verbeteringen moeten worden aangebracht.

Om sterk aan tafel te zitten met De Lijn richt de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw een werkgroep op bestaande uit mensen uit Oost-Vlaams landelijk gebied. Maak jij vaak gebruik van het openbaar vervoer op het platteland of ken je iemand die er vaak gebruik van maakt? Of maak je er juist geen gebruik van omdat er teveel knelpunten zijn? Wil je zelf wel eens bij de bewoners en verenigingen gaan bevragen waar juist in jouw dorp de problemen zitten? Dan ben jij misschien wel geschikt om aan deze werkgroep deel te nemen. Neem daarom contact op met de medewerkers van de vzw via info@dorpsbelangen.be. Wij zoeken samen naar een geschikte datum en formule om bijeen te komen.

Belangrijk is nu al eens na te gaan binnen uw bewonersgroep of uw gemeente of bij de verenigingen, scholen… met welke problemen jullie op vlak van mobiliteit vaak te maken hebben. Denk hierbij bv aan de lijnbus, bushaltes, de Belbus…

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Contact