Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

GoeBezig-prijs 2014 Bewonersplatform Oosteeklo

GoeBezig prijs blauwHet Bewonersplatform Oosteeklo won op 22 maart 2014 de GoeBezig-prijs voor bewonersgroepen. Wij stellen daarom het bewonersplatform graag aan u voor.

 

 

 

Het Bewonersplatform Oosteeklo ontstond uit de bevraging DORP inZICHT in het voorjaar van 2007. De resultaten werden in     oktober 2007 voorgesteld aan de bevolking en het gemeentebestuur. De voornaamste punten uit die enquête vormden het    actieplan voor het Bewonersplatform dat in januari 2008 officieel van start ging. Met de medewerking van Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen werd een overeenkomst opgesteld met het gemeentebestuur. De groep focust zich op drie grote peilers: het sociale, milieu en landschap en de mobiliteit. Zij zijn en blijven een link tussen de  bevolking en het gemeentebestuur.

Sociaal

Het Bewonersplatform organiseert een jaarvergadering en in september 2013 was er een heus verkiezingsdebat. Ze organiseerden de zoektocht voor het kiezen van een naam voor het sport- en recreatiedomein, Ter Walle. Zij kaartten de nood aan een extra lijnbus voor de scholieren aan. Het Bewonersplatform organiseert al een aantal jaren een stickeractie ‘Oosteeklo, mijn thuis’, met telkens een waardebon voor de winnaar. Zij ijverden voor het uitbreiden van het dorpsrestaurant en de oprichting van een ouderenadviesraad. Zij formuleerden adviezen voor het behoud van de dienstverlening en de bibliotheek.

Milieu en landschap

Dankzij hun inzet werden alle trage wegen in Oosteeklo in kaart gebracht en geïnventariseerd met als resultaat de opening van het Tereeckensche voetpad, de trage weg tussen de Vlasgaarstraat en Tereeken, in 2010. Ze verlenen hun medewerking aan de paddenoverzet en ondersteunen het project voor het behoud van de geelgors ter hoogte van de expresweg en het    project voor het beheer van de Begijnenakker.

Mobiliteit

Een werkgroep maakte een lijvige verkeersbundel en daardoor werden een aantal risicopunten aangepakt en werden ontbrekende verkeersborden of wegmarkeringen geplaatst. Zij deden een bevraging bij de inwoners van de Rijkestraat naar verkeersrem-mende maatregelen, met als resultaat dat er een verkeerskussen geplaatst werd en er een tweede komt.

Toekomst

In de toekomst willen ze zich verder inzetten voor de opwaardering van hun plattelandsdorp, de opening van een volgende trage weg, meedenken tijdens de planfase voor de heraanleg van Oosteeklo-Dorp tussen het dorpscentrum en de rotonde, en vooral de buffer blijven tussen bevolking en gemeentebestuur of andere externe partners. Ze ijveren voor de uitvoering van het mobiliteitsplan en invoering van de zone 30, 50 en 70 borden op het volledige grondgebied van Oosteeklo. Zo kunnen heel wat straten verkeersleefbaarder worden, zoals de Bosstraat, de Muikemstraat of de Vlasgaardstraat, waar nog 90 per uur mag gereden worden.

Meer info op www.oosteeklo.com.           (Bron: ML)

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Contact