Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

GoeBezig-prijs 2014 Stad Geraardsbergen

GoeBezig prijs blauw
De stad Geraardsbergen won op 22 maart 2014 de GoeBezig-prijs voor lokale besturen.

 

 

 

Project Dorpsparticipatie ‘5 voor 10’

Het project dorpsparticipatie ‘5 voor 10′ is een initiatief van het stads- en OCMW-bestuur van Geraardsbergen in samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw. Het project past binnen het Leaderprogramma van de regio Vlaamse Ardennen dat Europese, Vlaamse en provinciale middelen ter beschikking stelt voor de uitvoering van vernieuwende plattelandsprojecten. Het project heeft bewoners uit de deelgemeenten van Geraardsbergen die tot het Leader gebied behoren, samengebracht om na te denken over de leefbaarheid in het eigen dorp. Dit project liep van begin 2009 tot juni 2010. Hieruit zijn de eerste dorpsraden in Zarlardinge, Grimminge en Waarbeke ontstaan. Elk met hun eigen werking zijn ze doorheen de jaren vaste beleidspartners geworden van het stadsbestuur. Meer info over dit project op www.dorpsparticipatie.geraardsbergen.be.

 

Participatieambtenaar

Sinds 2012 is er een participatieambtenaar in dienst genomen om o.a. verder in communicatie te treden met de overige deel-gemeenten. Geraardsbergen heeft 16 deelgemeenten en de ambitie om in elke deelgemeente een dorpsraad op te starten.    Ondertussen is er een wijkraad opgericht in Den Achterhoek en zijn er dorpsraden bijgekomen in Ophasselt, Viane, Moerbeke-Atembeke, Zandbergen, Onkerzele en Overboelare. Op geregelde tijdstippen houdt het stadsbestuur infovergaderingen in deelgemeenten zonder een eigen dorpsraad, om hen uit te leggen hoe ze een dorpsraad kunnen oprichten. 11 juni vindt er in   Smeerebbe-Vloerzegem dergelijke infovergadering plaats en zal de teller op 11 opgerichte dorpsraden springen. De participatieambtenaar begeleidt het volledige proces, vanaf de infovergadering tot de samenstelling van het bestuur. Vanaf dan is de participatieambtenaar ook op elke vergadering aanwezig, vergezeld van de burgemeester. De vragen die dan gesteld worden, neemt de ambtenaar mee tot bij de betrokken diensten en bezorgt de dorpsraad binnen de 14 dagen een antwoord. Het stadsbestuur ondersteunt de dorpsraden verder ook financieel.

 

Participatiecafé

Participatie houdt echter niet op bij het oprichten van wijk- en dorpsraden. Het stadsbestuur heeft vorig jaar een participatiecafé opgestart om de inwoners de kans te geven zich uit te spreken over zaken die zeker moesten terecht komen in de meerjarenplanning.

 

Bewonersbevraging

De inwoners worden ook bevraagd bij de ontwikkeling van elk groot project. Een gloednieuw participatieproject dat nu in de steigers staat is een grote bewonersbevraging op het vlak van hernieuwbare energie in de stad.

 

Meer info? www.geraardsbergen.be

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Contact