Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Vormingspakket: ‘De toekomst van de parochiekerk’

Het grote aantal parochiekerken in Vlaanderen, de toenemende secularisering en de zware financiële impact die het beheer van die kerken heeft op lokale besturen en kerkfabrieken, leidt tot knelpunten en uitdagingen. Minister Geert Bourgeois startte daarom in 2011 het debat daarover met de conceptnota “Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk”. De basisidee is dat een eventuele nevenbestemming / herbestemming van niet of onvoldoende gebruikte parochiekerken het resultaat moet zijn van een lokaal gevoerde discussie. Velen zijn zich bewust van maatschappelijke veranderingen en denken na over de integratie van parochiekerken in een veranderende wereld.

Het is inmiddels duidelijk dat in de toekomst niet alle kerken uitsluitend voor de katholieke eredienst zullen kunnen worden gebruikt. Er kan met voorbeelden aangetoond worden dat hun toekomst ligt in medegebruik, nevenbestemming of herbestemming. Die toekomst van de kerk is vooral een lokale aangelegenheid en verschilt sterk van parochie tot parochie. De minister vindt het in dit hele discours belangrijk dat de verandering van onderuit komt en dat de kerkfabrieken en gemeentebesturen zelf met voorstellen naar voor komen. Dit betekent ook dat u als kerkfabriek of gemeentebestuur hiervoor niet alleen samenwerkt met de parochieverantwoordelijken maar ook met de bewoners van het dorp.

Naar aanleiding van de vormingsbijeenkomst “De toekomst van de parochiekerk” op 7 oktober 2013 te Sinaai, wil de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen ook lokaal ondersteuning bieden. De vzw wil met dit vormingspakket bewonersgroepen helpen de bewoners in hun dorp rond dit thema te informeren en eventueel in gesprek te laten gaan. Deze handleiding bevat nuttige informatie over het organiseren van een bijeenkomst, over het gebruik van de PowerPointpresentatie en natuurlijk over het onderwerp zelf.

Meer info over het vormingspakket vindt u hier.

Kostprijs? Voor het pakket (3 delen, handleiding en powerpointpresentaties) wordt een vergoeding gevraagd van 75 euro voor niet-leden en 25 euro voor leden. Meer info en reservaties via info@dorpsbelangen.be

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Contact