Op zoek naar subsidies?

Bewonersgroepen hebben vaak goede, originele en creatieve ideeën om de problemen in hun buurt of dorp op te lossen, maar beschikken niet over de nodige financiële middelen. Regelmatig berichten wij via nieuwsberichten op de website alsook in onze nieuwsbrieven over interessante mogelijkheden om kleine of grotere subsidiebedragen aan te vragen. Hieronder staan interessante mogelijke subsidiekanalen. Regelmatig doen zij een oproep tot indienen van een aanvraag.

Buurten op den Buiten, een partnerschap tussen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Zie laatste oproep.

Leader en Plattelandsontwikkeling (via de diverse provincies en VLM), lees meer. U vindt er (onderaan de webpagina) ook de contactgegevens van de coördinatoren van zowel Leader als Omgevingskwaliteit.

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling in welbepaalde gebieden. Omgevingskwaliteit is er voor het volledige Vlaamse land.

Cera engageert en is geëngageerd, bekijk hoe ze dit realiseren.

Matexi Awards, lees meer. Laatste oproep: dien in voor 23 april 2019 en ding mee naar de Matexi-award voor verbindende buurtprojecten. Bekijk alle info.

Het Delhaize Fonds, een partnerschap tussen Delhaize en de Koning Boudewijnstichting, lees meer.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit promoot en ondersteunt duurzame mobiliteit en organiseert hiervoor diverse sensibiliseringscampagnes of lanceert wel eens een oproep. Maak kennis!

Vlaanderen feest: met een lokaal buurt- of verenigingsinitiatief kandideren voor vlaanderen feest! Lees meer.

En hierbij vermelden we ook graag nog eens de Dag van de Buren, in 2019 op 24 mei, lees meer. De Dag van de Buren is een evenement dat solidariteit en samenleven bevordert, en focust op zorg dragen voor ons milieu, onze buurten en onze buren. In 2019 is het thema biodiversiteit. Laat je inspireren.

Ook via de Nationale Loterij zijn er onder bepaalde voorwaarde subsidies voor projecten te vinden, lees hierover.