Themadossiers

Eén van de doelstellingen van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen is het uitwisselen van kennis, ervaringen en praktijken over allerlei thema’s die belangrijk zijn voor plattelandsbewoners.

Deze pagina wordt steeds meer en meer uitgebreid met informatie.