Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Herbestemming: oude gebouwen krijgen een nieuwe kans

“Niet enkel de parochiekerk heeft soms een herbestemming nodig!”

 

In Vlaanderen, waar vrije ruimte een schaars goed is, worden steden (en dorpen) steeds verder uitgebreid ten koste van het open landschap, terwijl binnen de gebouwde omgeving leegstaande gebouwen en terreinen tevergeefs wachten op een nieuwe gebruiker en dus vandaag niet inzetbaar zijn. Het Nationaal Programma Herbestemming in Nederland werd daarom opgericht.

 

Het Nationaal Programma Herbestemming in Nederland:

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Nederland heeft in 2010 een Nationaal Programma Herbestemming in het leven geroepen om herbestemming van karakteristiek vastgoed te stimuleren. De rijksdienst wil samen met andere partijen oplossingsrichtingen vinden voor de toenemende leegstand van dit vastgoed. Het gaat onder meer om kerken, kloosters, boerderijen, fabrieksgebouwen, postkantoren, watertorens, etc. Alle kennis die binnen het programma wordt opgedaan, is vrij toegankelijk voor iedereen, en makkelijk raadpleegbaar via een overzichtelijke kennisbank. Je vindt er beschrijvingen van gerealiseerde projecten en dossiers met kennis over allerhande aspecten rond herbestemming. Bijvoorbeeld over tijdelijk gebruik, zorgfuncties of stadslandbouw, over de specifieke aanpak van kerken of openbare gebouwen, over duurzaamheid en de sturingsmogelijkheden van gemeenten, etc. Je kan hier dus zeker inspiratie opdoen. Meer informatie over het Nationaal Programma Herbestemming vind je hier. De kennisbank vind je hier.

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Contact