Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Het Vlaams plattelandsfonds

Het plattelandsfonds is er gekomen omdat heel wat plattelandsgemeenten kampen met een aantal problemen omwille van hun typische plattelandskenmerken, met name hun uitgestrektheid, lage bevolkingsdichtheid en de hoeveelheid open ruimte. Ook is het gemiddelde inkomen en de waarde van het onroerend goed lager op het platteland. Bovendien hebben de gemeenten vaak weinig economische activiteit waaruit ze voldoende inkomsten kunnen putten.

Op 8 maart 2013 keurde de Vlaamse regering het ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaamse Plattelandsfonds goed. Via de begrotingsaanpassing 2013 stelde ze een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar waardoor 37 gemeenten middelen konden krijgen.

Op 7 juni 2013 werd dit decreet nogmaals bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Daarnaast wordt aan het uitvoeringsbesluit gewerkt zodat het plattelandsfonds volledig operationeel kon gaan in 2013.

Er werd nog eens een extra twee miljoen euro uitgetrokken voor dit fonds! Dit betekende dat in 2013 alle 50 doelgemeenten uit het plattelandsfonds beroep kunnen doen op de financiering! Hiervan zijn er 9 Oost-Vlaamse gemeenten: Sint-Laureins, Kaprijke, Assenede, Moerbeke, Knesselare, Zomergem, Wortegem-Petegem, Horebeke en Maarkedal.

De selectie van de 50 gemeenten  wordt door de Vlaamse Regering bepaald voor een periode van 6 jaar, samenvallend met de gemeentelijke beleidscyclus. De bijbehorende trekkingsrechten worden elk jaar opnieuw bepaald. Meer info over de trekkingsrechten voor 2014 vindt u hier.

Om concreet gebruik te kunnen maken van de toegewezen financiering, moeten de betrokken gemeenten (een) project(en) indienen. Deze moeten gericht zijn op één van de volgende plattelandsdoelstellingen:

  • inspanningen leveren tot het vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte,
  • bijzondere aandacht hebben voor de kwetsbare gebieden, meer bepaald de natuurgebieden,
  • een functioneel wegennet op het platteland verder onderhouden, herstellen of heraanleggen,
  • bijdragen tot het beheren en onderhouden van het waterstelsel van lokaal belang,
  • rurale ondernemers ondersteunen,
  • de landbouw op het platteland versterken en verbreden,
  • toerisme en recreatie op het platteland kansen geven,
  • aandacht hebben voor kwetsbare groepen op het platteland en
  • de leefbaarheid van de dorpen stimuleren.

 

“Ik ben zeer tevreden dat we op de begroting van dit jaar uiteindelijk nog extra 2 miljoen euro hebben kunnen vrijmaken om alle 50 gemeenten die opgenomen zijn in het Plattelandsfonds de nodige middelen toe te kennen. Met het plattelandsfonds wil ik tegemoet komen aan de uitdagingen waar tal van plattelandsgemeenten voor staan. Als behoeders van de open ruimte hebben zij een uitermate belangrijke rol, maar net het vrijwaren van die open ruimte brengt een aanzienlijke kost mee of leidt ertoe dat deze gemeenten minder inkomsten kunnen genereren.”

                                      - minister-president Kris Peeters.

 

 

De Brochure ‘Vlaams plattelandsfonds, uitgebracht door VLM (de Vlaamse Landmaatschappij), bevat alle informatie.

Welke projecten in 2013 werden ingediend, vindt u hier.

De resultaten van de indienperiode 2013 vindt u hier.

Meer info vindt u hier.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Contact