Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Buurten op den Buiten. Steun aan bewoners die landelijk wonen en zich engageren voor hun buurt of dorp.

Haal de beste pennen of snelste pc’kes boven en schrijf ze neer, jullie briljante ideetjes voor meer buurtvervlechting! Kost een en ander wat geld, maak er dan een projectaanvraag van voor Buurten op den Buiten. Indienen kan tot en met 4/04/2018. Klik hier voor meer info! Met dank aan Koning Boudewijnstichting en Vlaamse Landmaatschappij.

BuurtenodB_Logo

Nieuwe oproep voor plattelandsprojecten Provincie Oost-Vlaanderen

Ook in 2018 gaat het Provinciaal Managementcomité in Oost-Vlaanderen op zoek naar nieuwe ideeën voor plattelandsprojecten. Het PMC lanceert daarvoor een nieuwe oproep voor projecten, die passen binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland. Er is een budget van 1,4 miljoen EUR beschikbaar (Omgevingskwaliteit en Platteland Plus). Meer info hieromtrent vind je hier.

O-Vl

Vorming ‘hoe vindt de burger de weg naar de overheid’ alsook ‘de vrijwilliger’ 03/02/2018

Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen organiseert VVDB een vormingsmoment op zaterdag 3 februari 2018 in de pittoreske Huysmanhoeve (Bus 1 te Eeklo). Gratis inkom, maar schrijf u in via info@dorpsbelangen.be!

9.00 u. Onthaal met kopje koffie of thee – 9.30 u. Van start!

Luik 1: Wim Vancauwenberghe van bewonersplatform ‘Leefbaar Baarle’ over ‘hoe als burger de weg vinden naar de overheid’.  ‘Leefbaar Baarle’ bouwde heel veel expertise op n.a.v. de vernieuwing van het afrittencomplex in Baarle.

Luik 2: Johny Bambust, lector aan de Arteveldehogeschool en erg actief binnen KWB-nationaal, over zijn studie ‘DE VRIJWILLIGER’.  Waar vinden we vandaag vrijwilligers? Wat wil een vrijwilliger vandaag? Waar zitten de kansen? Welke fouten zijn te vermijden?

12.00 u. Afronding met een broodje en een glaasje

Wim Vancauwenberghe van Leefbaar Baarle  Logo_OVL_BL_3Q

 

Projectoproep 2018 voor Leader Kempen en Maasland

De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland lanceert een nieuwe oproep voor plattelandsprojecten. Met deze nieuwe projectoproep kan de Plaatselijke Groep in totaal 400.000 euro toewijzen aan projecten die ingepast kunnen worden in de volgende 3 thema’s en 7 maatregelen van de lokale ontwikkelingsstrategie:

 • Thema Leefbare dorpen
  • M1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten
  • M2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen
 • Thema Bodem- en waterbeheer
  • M1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en -beheer
  • M2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit
  • M3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer
 • Thema Landbouw- en natuureducatie
  • M1: Verbeteren van het aanbod landouw- en natuureducatie
  • M2: Het ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

De projectconcepten (max 3 A4’s) dienen uiterlijk 25 januari 2018, 16u te worden ingediend bij het Leadersecretariaat. Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65 % Leadersteun genieten. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 november 2018, met een uitvoeringsperiode tot 30 juni 2021. Meer informatie kan u vinden op platteland.limburg.be (klikken op PDPOIII – PG Kempen en Maasland). U kan op deze website tevens de noodzakelijke documenten, waaronder de Lokale Ontwikkelingsstrategie en het aanmeldingsformulier ‘projectconcept’ met ‘handleiding’, downloaden.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep, kan u steeds terecht bij Karel Leysen (011/23 74 22, karel.leysen@limburg.be), coördinator van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland.

Leader Kempen Maasland

 

 

28/11 INSPIRATIEDAG rond LOKALE BEREIKBAARHEID (De Studio Antwerpen van 9u30-16u30)

Op deze zesde editie van de inspiratiedag gaat het Netwerk Duurzame Mobiliteit aan de slag met het thema ‘Lokale bereikbaarheid’. Als de afstand klein is, dan worden de mogelijkheden voor velen toegankelijk. En dan wordt het makkelijk om je te voet of met de fiets te verplaatsen. Met dit thema onderstrepen we dat werken aan nabijheid echt werken is aan duurzame mobiliteit. Sterke kernen met toegankelijke diensten enerzijds en een breed en toegankelijk vervoersaanbod anderzijds zorgen ervoor dat mensen zich minder, minder ver en dus duurzamer kunnen verplaatsen.

We vertalen lokale bereikbaarheid in het beeld van 6 droomgemeenten: de kindvriendelijke, actieve, toekomstbestendige, ondernemende, delende en sociale gemeente. Op de Inspiratiedag gaan experts samen met u aan de slag met concrete inspirerende voorbeelden om deze droomgemeenten waar te maken. Daar bovenop focussen we in de sessie ‘Slim naar Antwerpen’ op het belang van gerichte communicatie én een aanpak op maat van iedere mogelijke doelgroep bij het nemen van bereikbaarheidsmaatregelen. En in de sessie “Dorpshubs in Vlaanderen” gaan we op zoek naar goeie innovatieve praktijken, diverse manieren van aanpak en wat ze kunnen betekenen voor de toekomst van kleine kernen in Vlaanderen.

Inschrijven is gratis, maar wel verplicht. Ontdek het volledige programma en alle praktische info! Ook VVDB komt daar aan het woord!

banner 28 nov lokale mobiliteit

 

Contact