Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid

Eerste dialoogdag over leefbare dorpen van de Vlaamse Landmaatschappij (27 okt)

De Vlaamse Landmaatschappij nodigt u hierbij graag uit voor de eerste dialoogdag over leefbare dorpen. Die vindt plaats op donderdag 27 oktober 2016 om 9 uur in het VAC in Gent. Op het programma staan o.a. vier dialoogsessies: rond dorpsontwikkeling, detailhandel in dorpen, dorpsidentiteit en leefbaarheid van dorpen. Tijdens de dialoogsessies horen we graag uw mening en ideeën over hoe Vlaanderen een effectief dorpenbeleid kan voeren. Klik hier voor inschrijving en alle details.dorp cartoon

Uitreiking van de GoeBezig-prijzen 2016 op zaterdag 15 oktober te Middelkerke

Zet dit feestelijk evenement met o.a. een panelgesprek rond participatie en dorpsbelangen, de uitreiking van 3 GoeBezig-prijzen (1 voor een gemeente uit West- OF Oost-Vlaanderen,  1 voor een bewonersgroep uit West- en 1 voor een bewonersgroep uit Oost-Vlaanderen) en receptie alvast in uw agenda. De programmadetails volgen nog!

We worden dit jaar gastvrij ontvangen door de gemeente Middelkerke (vorig jaar een van de winnaars van de GoeBezig-prijs voor gemeentebesturen) in Cultuurcentrum De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.

De prijsuitreiking zal anders verlopen dan vorige jaren vermits we voor de beoordeling van de kandidaat-bewonersgroepen zowel met een vakjury als een publieksjury werken. Wordt spannend dus!

SLOB2

 

Ding mee naar de GoeBezig-prijs 2016!

U weet het: wij ijveren voor inspraak en participatie van bewonersgroepen op het platteland. Bewonersgroepen én gemeentebesturen die dit ter harte nemen, zetten wij graag in de kijker o.a. met de jaarlijkse uitreiking van onze GoeBezig-prijs.

We werken in 2016 net als andere jaren met een vakjury van externen. Maar daarnaast (nieuw!) schakelen we ook een publieksjury in: groepen zullen elkaar kunnen beoordelen. De vakjury zal de inzendingen van deelnemende gemeenten én bewonersplatformen beoordelen. De publieksjury beoordeelt op de dag van de uitreiking dan (enkel) de bewonersplatformen. De beoordelingen van de platformen door beide jury’s zullen die dag dan worden samengeteld. Pas dan zullen we dus de winnende bewonersgroepen kennen!

We voorzien 2 prijzen voor bewonersplatformen (1 uit West- EN 1 uit Oost-Vlaanderen). Maar slechts 1 gemeente (dus uit West- OF Oost-Vlaanderen) zal deze keer een GoeBezig-prijs in de wacht kunnen slepen. Deze 3 prijzen zullen worden uitgereikt op zaterdag 15 okt (voormiddag).

Bij deze nodigen we u (nogmaals) uit om uw kandidatuur in te dienen. Alle aanvragen voor deze GoeBezig-prijs moeten ons uiterlijk op 31 juli 2016 bereiken. Het invulformulier met ook de criteria vindt u hier (in word of pdf):

Deelnameformulier gemeentebesturen GoeBezig-prijs (2016) Deelnameformulier gemeentebesturen GoeBezig-prijs (2016) Deelnameformulier groepen GoeBezig-prijs (2016) Deelnameformulier groepen GoeBezig-prijs (2016)

Alvast veel succes toegewenst!           logo klein

Opstart van 2 Provinciale Stuurgroepen

Eind juni gingen we van start met 2 Provinciale Stuurgroepen. Enkele bestuursleden van bewonersgroepen uit Oost- en West-Vlaanderen zetten zich hiervoor samen te Merelbeke. De horizonten van verwachtingen en mogelijkheden werden afgetast via een tof, cocreatief proces. Na de vakantie gaan we verder. De uitbouw van onze werking samen met deze stuurgroepen, schept nieuwe mogelijkheden. De oprichting van deze groepen is zeker een mijlpaal in de geschiedenis van onze vzw!
DSCN6010

300 000 euro voor nieuwe projectoproep volkstuinen

Bevoegd minister Schauvliege trekt een budget van 300 000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen. Extra aandacht bij de projectevaluatie gaat uit naar jongeren en de welzijnssector. Preferentiële projectaanvragers zijn lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen.

De enveloppe moet dienen om een nieuw volkstuinproject op te starten of een bestaande volkstuin uit te breiden. Vanaf begin juni tot eind augustus kunnen bij de Vlaamse Landmaatschappij projectvoorstellen ingediend worden. De projecten moeten een duurzaam karakter hebben en kunnen voor 75 procent gesubsidieerd worden met een plafond van 15 000 euro per project en een uitvoeringstermijn van 3 jaar.

Lees meer hier!

Contact