Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid

Save the date: 23 juni vorming rond participatie op het platteland

Vormingsmomenten rond participatie en de relatie tussen gemeentebesturen en bewonersgroepen op het platteland op donderdag 23 juni 2016 in Merelbeke (Gemeenschapscentrum ‘t Groenendal, Brandegems Ham 5).

15.00 uur tot 17.30 uur: vorming gericht tot gemeentebesturen (maar ook bewonersgroepen zijn welkom)

Koen Steuperaert (directeur Kwadraet) brengt het participatieverhaal en toont gemeentebesturen hoe ze de dialoog met bewonersgroepen rond beleidszaken (die het dorp aanbelangen) kunnen bevorderen. Enkele goede praktijkvoorbeelden maken deel uit van zijn betoog.

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen schetst aandachtspunten voor een goede relatie tussen gemeentebesturen en bewonersplatformen. Enkele tips en tricks vanuit de praktijk illustreren dit.

Tussendoor (17.30 uur): netwerkmoment en broodjeslunch

19.00 uur tot 21.30 uur: vorming gericht tot bewonersgroepen (maar ook gemeentebesturen zijn welkom!) rond de relatie van bewonersgroepen op het platteland met hun gemeentebestuur.

Meer info en inschrijvingen (voor 16 juni graag) via info@dorpsbelangen.be.

Zie ook: Facebookevenement

DSCN0753

Ding mee naar de GoeBezig-prijs 2016!

U weet het: wij ijveren voor inspraak en participatie van bewonersgroepen op het platteland. Bewonersgroepen én gemeentebesturen die dit ter harte nemen, zetten wij graag in de kijker o.a. met de jaarlijkse uitreiking van onze GoeBezig-prijs.

We werken in 2016 net als andere jaren met een vakjury van externen. Maar daarnaast (nieuw!) schakelen we ook een publieksjury in: groepen zullen elkaar kunnen beoordelen. De vakjury zal de inzendingen van deelnemende gemeenten én bewonersplatformen beoordelen. De publieksjury beoordeelt op de dag van de uitreiking dan (enkel) de bewonersplatformen. De beoordelingen van de platformen door beide jury’s zullen die dag dan worden samengeteld. Pas dan zullen we dus de winnende bewonersgroepen kennen!

We voorzien 2 prijzen voor bewonersplatformen (1 uit West- EN 1 uit Oost-Vlaanderen). Maar slechts 1 gemeente (dus uit West- OF Oost-Vlaanderen) zal deze keer een GoeBezig-prijs in de wacht kunnen slepen. Deze 3 prijzen zullen worden uitgereikt op zaterdag 15 okt (voormiddag).

Bij deze nodigen we u (nogmaals) uit om uw kandidatuur in te dienen. Alle aanvragen voor deze GoeBezig-prijs moeten ons uiterlijk op 31 juli 2016 bereiken. Het invulformulier met ook de criteria vindt u hier (in word of pdf):

Deelnameformulier gemeentebesturen GoeBezig-prijs (2016) Deelnameformulier gemeentebesturen GoeBezig-prijs (2016) Deelnameformulier groepen GoeBezig-prijs (2016) Deelnameformulier groepen GoeBezig-prijs (2016)

Alvast veel succes toegewenst!           logo klein

300 000 euro voor nieuwe projectoproep volkstuinen

Bevoegd minister Schauvliege trekt een budget van 300 000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen. Extra aandacht bij de projectevaluatie gaat uit naar jongeren en de welzijnssector. Preferentiële projectaanvragers zijn lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen.

De enveloppe moet dienen om een nieuw volkstuinproject op te starten of een bestaande volkstuin uit te breiden. Vanaf begin juni tot eind augustus kunnen bij de Vlaamse Landmaatschappij projectvoorstellen ingediend worden. De projecten moeten een duurzaam karakter hebben en kunnen voor 75 procent gesubsidieerd worden met een plafond van 15 000 euro per project en een uitvoeringstermijn van 3 jaar.

Lees meer hier!

Schuiferskapelle leeft!

Dorpsraad Schuiferskapelle levert puik werk. Met diverse werkgroepen wordt er hard gesleuteld aan een ‘stralend dorp’. Bekijk maar eens de Affiche leefbaarheid Schuiferskapelle alsook de Flyer kermis Schuiferskapelle 2016. Ga op die kermisdagen zeker de tentoonstellingsstraat eens bekijken, maak in volkscafé ‘t Kapellenoarke kennis met inwoners die een markante hobby of uitzonderlijk beroep voorstellen, of bekijk een oude projectie van de Bietjesfeesten 1990. En geniet daarnaast natuurlijk ook van het aanbod van artisanale streek- en hoeveproducten!schuiferskapelle

Frank Nevens over (de toekomst van) open ruimte

Frank Nevens, gedreven en bedreven inwoner van Herne, gaf heel wat inspiratie mee op de AV van 23 april. Via de powerpoint Toekomst open ruimte 23 april (klik op de link om die te bekijken) belichtte hij de huidige veranderingen op het platteland. Als nieuwe landbouwvormen daar geen rol meer mogen spelen, zullen we die open ruimte niet kunnen blijven bewaren…

Maar bovenal pleitte Frank voor een warme verbondenheid…

DSCN0925

Succesvolle Algemene Vergadering (23/04/’16)

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen kreeg er vorige zaterdag 18 nieuwe leden bij. Welkom aan 8 West-Vlaamse en 10 Oost-Vlaamse groepen! Spreker Frank Nevens deed een boeiende oproep tot verbondenheid op het platteland. Moge die verbondenheid zowel binnen als tussen onze ledengroepen uitgroeien tot een sterke band met onze vereniging.

Zie ook de foto’s in de fotogalerij of op Facebook.

DSCN0923

Contact