Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Uitnodiging vormingsmoment: Hoe houden we onze dorpen leefbaar?

Op zowel 11 februari als 11 maart komt Karl Catteeuw, stafmedewerker Gebiedsgerichte Werking van de Provincie West-Vlaanderen, vorming brengen rond de leefbaarheid in onze dorpen en hoe die te behouden. De 1e keer gebeurt dit in Oost- en de 2e keer (met dezelfde inhoud) in West-Vlaanderen.
WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT OM HIERBIJ TE ZIJN!

Zaterdag 11 februari in de Huysmanhoeve, Bus 1 te Eeklo
Zaterdag 11 maart in Dienstencentrum Ten Boomgaerde,
Boomgaardstraat 4a te Lichtervelde

We voorzien onthaal met koffie vanaf 9u. De vorming start telkens om 9u30. Omstreeks 12u wordt er een broodje aangeboden.
Deze vorming kunt u gratis volgen. Reserveer uw plaatsje voor 11 februari via koen.dewulf@dorpsbelangen.be (graag voor 06/02) en voor 11 maart via agnes.voet@dorpsbelangen.be (graag voor 06/03).

huysmanhoeve

Beeks Bewonersplatform bouwt mee aan Intergenerationele ontmoetingsplaats ‘De Priem’

Het Beeks Bewonersplatform is erg actief rond bouw en vormgeving van Intergenerationele ontmoetingsplaats ‘De Priem’ (op de grens Zomergem/ Waarschoot). Met Leadersubsidies werd de oude parochiezaal van Beke omgetoverd tot een pareltje van een polyvalente zaal. Dit wordt verder gekoppeld aan de heraanleg van het kerkplein alsook van voetpaden, en er komt ook duurzame straatverlichting. Via een grondig participatietraject met verschillende partners werden zoveel mogelijk inwoners van Beke bij de plannen betrokken. Creatieve en duurzame ideeën waren het gevolg. Voor de realisatie van het speelterrein zal trouwens beroep worden gedaan op een aantal inwoners alsook op de school.

Meer info in de dorpskrant: Beekse krant 9 nr. 1

stapstammetjes

 

Ideeën voor uw buurt, dorp of regio in een LEADER-gebied in Oost-Vlaanderen? Dien uw project in tegen 18 april!

In Oost-Vlaanderen zijn de plattelandsgebieden van het Meetjesland, het Waasland en de Vlaamse Ardennen nog tot 2020 erkend als LEADER-gebied. Wie vernieuwende plattelandsprojecten wil uitvoeren, kan hiertoe t.e.m. dinsdag 18 april 2017 (12 uur) ideeën indienen en zo mogelijks subsidies binnenrijven.

Lees er meer over: http://plattelandsloket.be/

Leader-oproep 2017 O-Vl

Oproep Provinciale plattelandsprojecten 2017 Oost-Vlaanderen

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een oproep voor de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus. Er is ongeveer 1,7 miljoen EUR aan cofinanciering beschikbaar. Klik hier voor meer info.

Het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland bevat het beleidskader voor de Provincie Oost-Vlaanderen inzake het derde Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) 2014-2020. Deze situatieschets bestaat uit de thema’s: Ondernemen, Armoede en Welzijn, Erfgoed en toerisme, Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen en Open ruimte. Onder deze thema’s werden, aan de hand van de inhoudelijke prioriteiten, concrete acties bepaald waarbinnen projecten kunnen ingediend worden onder de verschillende maatregelen voor plattelandsontwikkeling.

Contact: Dienst Landbouw en Platteland tel.09 267 86 73 of 09 267 86 70 platteland@oost-vlaanderen.be

 

O-Vl

Save the dates!

Alvast enkele data voor je gloednieuwe agenda-2017: VVDB-vorming voor bewonersgroepen (Hoe ons dorp leefbaar houden?) op za 11 februari voor Oost-Vlaamse en za 11 maart voor West-Vlaamse groepen (vanaf 9u). Inspiratienamiddag Provincie O-Vl te Gent op 8 maart. Inspiratiedag Landelijke Gilden rond dorpshub en mobiliteit op 9 maart te Leuven. Algemene Vergadering VVDB met inspiratiemomenten op za 22 april (vanaf 9u).

15 okt 2016 Middelkerke GoeBezig-prijs

Contact