Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Uitnodiging vormingsmoment: Hoe houden we onze dorpen leefbaar?

Op zowel 11 februari als 11 maart komt Karl Catteeuw, stafmedewerker Gebiedsgerichte Werking van de Provincie West-Vlaanderen, vorming brengen rond de leefbaarheid in onze dorpen en hoe die te behouden. De 1e keer gebeurt dit in Oost- en de 2e keer (met dezelfde inhoud) in West-Vlaanderen.
WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT OM HIERBIJ TE ZIJN!

Zaterdag 11 februari in de Huysmanhoeve, Bus 1 te Eeklo
Zaterdag 11 maart in Dienstencentrum Ten Boomgaerde,
Boomgaardstraat 4a te Lichtervelde

We voorzien onthaal met koffie vanaf 9u. De vorming start telkens om 9u30. Omstreeks 12u wordt er een broodje aangeboden.
Deze vorming kunt u gratis volgen. Reserveer uw plaatsje voor 11 februari via koen.dewulf@dorpsbelangen.be (graag voor 06/02) en voor 11 maart via agnes.voet@dorpsbelangen.be (graag voor 06/03).

huysmanhoeve

Oproep Provinciale plattelandsprojecten 2017 Oost-Vlaanderen

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een oproep voor de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus. Er is ongeveer 1,7 miljoen EUR aan cofinanciering beschikbaar. Klik hier voor meer info.

Het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland bevat het beleidskader voor de Provincie Oost-Vlaanderen inzake het derde Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) 2014-2020. Deze situatieschets bestaat uit de thema’s: Ondernemen, Armoede en Welzijn, Erfgoed en toerisme, Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen en Open ruimte. Onder deze thema’s werden, aan de hand van de inhoudelijke prioriteiten, concrete acties bepaald waarbinnen projecten kunnen ingediend worden onder de verschillende maatregelen voor plattelandsontwikkeling.

Contact: Dienst Landbouw en Platteland tel.09 267 86 73 of 09 267 86 70 platteland@oost-vlaanderen.be

 

O-Vl

Save the dates!

Alvast enkele data voor je gloednieuwe agenda-2017: VVDB-vorming voor bewonersgroepen (Hoe ons dorp leefbaar houden?) op za 11 februari voor Oost-Vlaamse en za 11 maart voor West-Vlaamse groepen (vanaf 9u). Inspiratienamiddag Provincie O-Vl te Gent op 8 maart. Inspiratiedag Landelijke Gilden rond dorpshub en mobiliteit op 9 maart te Leuven. Algemene Vergadering VVDB met inspiratiemomenten op za 22 april (vanaf 9u).

15 okt 2016 Middelkerke GoeBezig-prijs

Oproep uit Limburg: Leader Haspengouw (tot 24/03/’17)

De Plaatselijke Groep Haspengouw lanceerde recent een nieuwe oproep waarbij tot 65% van de projectkosten worden gefinancierd. Binnen de nieuwe projectoproep wordt 608 350 euro aan cofinanciering voorzien, goed voor een totaal van 936 000 euro aan nieuwe projectinvesteringen in Haspengouw. De nieuwe projectoproep staat open voor zowel kleinschalige als grotere projecten die invulling kunnen geven aan de volgende thema’s en maatregelen van de lokale ontwikkelingsstrategie:

Thema Leefbare dorpen

  • Maatregel 1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten
  • Maatregel 2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

Thema Bodem- en waterbeheer

  • Maatregel 1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en –beheer
  • Maatregel 2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit
  • Maatregel 3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer

Thema Landbouw- en natuureducatie

  • Maatregel 1: Verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie
  • Maatregel 2: Ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

Projectconcepten kunnen tot en met 24 maart 2017 worden ingediend bij het LEADER-secretariaat. De goedkeuring van de projecten door de Plaatselijke Groep Haspengouw is voorzien voor eind 2017. De uitvoering van de projecten kan dan vlak erna starten. Meer gedetailleerde info over de eerste projectoproep vindt u op http://platteland.limburg.be of u kan contact op nemen met het Leadersecretariaat  via davy.froyen@limburg.be.

EuropaEuropees LandbouwfondsLimburg

 

 

Oproep indienen van plattelandsontwikkelingsprojecten Provincie Antwerpen

Oproep tot indienen van plattelandsontwikkelingsprojecten door de Provincie Antwerpen (OmgevingsKwaliteit door samenwerking en door investeringen en Platteland Plus). Budget meer dan €2.600.000 (dit zijn provinciale, Vlaamse en Europese middelen). Doel: innovatieve projecten rond landbouwverbreding, samenwerking op het platteland, dorpsontwikkeling, plattelandsarmoede, … Zie www.provincieantwerpen.be/platteland of neem voor technische tips en tricks, inhoudelijke suggesties, mogelijke samenwerkingsverbanden, … contact via platteland@provincieantwerpen.be. Bekijk ook de brochure Subsidiewijzer Platteland Prov A’pen! Deadline aanleveren 1e projectidee: 16 februari 2017

Logo Provincie Antwerpen

 

 

Contact