Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid

WERELDDAG VAN DE STEDENBOUW 2016 rond PARTICIPATIE (17 nov te Antwerpen)

Heb je met je wijkcomité wel eens het buurtpleintje onder handen genomen? Ben je de enthousiaste (mede)trekker van een speel- of leefstraat? Maak je als bewoner deel uit van de Gecoro? IJvert je natuurvereniging voor een stukje groen in de wijk? Kortom, timmer je samen met je buren aan een betere wijk? Dan kan je, als ‘elementair deeltje’ in je buurt, zeker iets opsteken van de talloze tips & tricks die op de WERELDDAG VAN DE STEDENBOUW 2016 te rapen vallen, want het thema dit jaar is: participeren.

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw biedt 30 initiatiefnemers van (ruimtelijke) wijk- of buurtprojecten de kans om gratis deel te nemen. Geïnteresseerd? Geef dan het verhaal door van hoe jouw buurtwerking aan een betere wijk timmert of timmerde.

Lees er hier en ook hier alles over.

werelddag-2016-basisbeeld

Projectoproep Leader Limburg (thema’s ‘bodem- en waterbeheer’ en ‘Landbouw- en natuureducatie’) – tot 3 februari!

400.000 euro voor kwaliteitsvol bodem- en waterbeheer en landbouw- en natuureducatieve activiteiten

Leader Limburg

De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland, een onderdeel van het Europees programma voor Plattelandsontwikkeling, lanceert een nieuwe projectoproep voor de thema’s ‘bodem- en waterbeheer’ en ‘Landbouw- en natuureducatie’. Via deze projectoproep kan 400.000 euro aan nieuwe projectsubsidies toegekend worden binnen het Leadergebied Kempen en Maasland.

“Met de nieuwe oproep zetten we enerzijds specifiek in op projecten die werk willen maken van een kwaliteitsvol bodem- en waterbeheer. Anderzijds willen we meewerken aan het verkleinen van de kloof tussen de landbouwer en de plattelandsgebruiker door belevingsvolle en educatieve activiteiten te ondersteunen”, aldus gedeputeerde en voorzitter van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland Inge Moors.

Plattelandsactoren die binnen PDPO III aan de slag willen gaan, krijgen via de nieuwe projectoproep de kans om een project in te dienen. De indieningstermijn voor projecten loopt tot 3 februari 2017, 12u00. Goedgekeurde projecten kunnen tot 65% van de projectkost laten financieren. Deze projecten kunnen starten vanaf 27 juni 2017, met een uitvoeringsperiode tot 30 juni 2019.

De projectoproep van het Leader-programma staat open voor zowel kleinschalige projecten als grotere projecten die invulling kunnen geven aan de vastgelegde thema’s. “Projecten met een duidelijke hefboomwerking en eveneens effecten op lange termijn, genieten de voorkeur”, vult gedeputeerde Inge Moors aan. “Ze vormen immers de basis om ons streefdoel te bereiken, namelijk een competitief, duurzaam een veerkrachtig platteland.”

Meer gedetailleerde info over deze projectoproep vind u in de rubriek PG Kempen & Maasland.

Beeldpresentaties van zaterdag (15 okt te Middelkerke)

Klik hier voor de presentatie van Tom Maertens: Belzeleleeft_GoeBezigprijs15okt

En hier vind je de algemene PowerPoint (leidraad van de hele ochtend), achteraf aangevuld met de namen van de winnende bewonersgroepen: Presentatie bijeenkomst 15 okt finaal

Het gegeven van de publieksjury zorgde zeker voor bijkomende suspense :-) Geef bemerkingen omtrent deze jury gerust aan ons door!

20161015 luik met publieksjury bis 20161015 luik met publieksjury 20161015 panelgesprek

Eerste dialoogdag over leefbare dorpen van de Vlaamse Landmaatschappij (27 okt)

De Vlaamse Landmaatschappij nodigt u hierbij graag uit voor de eerste dialoogdag over leefbare dorpen. Die vindt plaats op donderdag 27 oktober 2016 om 9 uur in het VAC in Gent. Op het programma staan o.a. vier dialoogsessies: rond dorpsontwikkeling, detailhandel in dorpen, dorpsidentiteit en leefbaarheid van dorpen. Tijdens de dialoogsessies horen we graag uw mening en ideeën over hoe Vlaanderen een effectief dorpenbeleid kan voeren. Klik hier voor inschrijving en alle details.dorp cartoon

Uitreiking van de GoeBezig-prijzen 2016 op zaterdag 15 oktober te Middelkerke

Zet dit feestelijk evenement met o.a. een panelgesprek rond participatie en dorpsbelangen, de uitreiking van 3 GoeBezig-prijzen (1 voor een gemeente uit West- OF Oost-Vlaanderen,  1 voor een bewonersgroep uit West- en 1 voor een bewonersgroep uit Oost-Vlaanderen) en receptie alvast in uw agenda. De programmadetails volgen nog!

We worden dit jaar gastvrij ontvangen door de gemeente Middelkerke (vorig jaar een van de winnaars van de GoeBezig-prijs voor gemeentebesturen) in Cultuurcentrum De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.

De prijsuitreiking zal anders verlopen dan vorige jaren vermits we voor de beoordeling van de kandidaat-bewonersgroepen zowel met een vakjury als een publieksjury werken. Wordt spannend dus!

SLOB2

 

Opstart van 2 Provinciale Stuurgroepen

Eind juni gingen we van start met 2 Provinciale Stuurgroepen. Enkele bestuursleden van bewonersgroepen uit Oost- en West-Vlaanderen zetten zich hiervoor samen te Merelbeke. De horizonten van verwachtingen en mogelijkheden werden afgetast via een tof, cocreatief proces. Na de vakantie gaan we verder. De uitbouw van onze werking samen met deze stuurgroepen, schept nieuwe mogelijkheden. De oprichting van deze groepen is zeker een mijlpaal in de geschiedenis van onze vzw!
DSCN6010
Contact