Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten - Met de steun van de Vlaamse overheid en de Oost-Vlaamse Provinciale Landbouwkamer

Versterk je buurt of dorp door participatie: Davina De Palmenaer, beleidsmedewerker Participatie Provincie Oost-Vlaanderen, inspireert

Lees hier de heel knappe presentatie ‘Versterk je buurt of dorp door participatie. Hoe kan je als (gemeente)bestuur actief samenwerken met burgers/dorpsraden?‘ van Davina De Palmenaer, beleidsmedewerker Participatie, dienst Ruimtelijke Planning Provincie Oost-Vlaanderen.

Ook de andere inspirerende presentaties op de studiedag van 8 maart 2017 te Gent kun je lezen, klik hier!studiedag 8 maart

 

Nieuwe oproepen voor Leader-projecten (Limburg)

Leader Limburg lanceerde zonet nieuwe projectoproepen, o.a. rond het thema Leefbare Dorpen (inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten alsook ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen). Lees er alles over (evenals over de andere 2 thema’s nl Bodem- en waterbeheer en Landbouw- en natuureducatie) via http://platteland.limburg.be/Limburg/plattelandsite/PDPO-III.html

Limburg

Ding mee naar de Matexi Award, de prijs voor het meest verbindende buurtinitiatief

Matexi ontwikkelt duurzame buurten waar het goed wonen en aangenaam en harmonieus leven is. Om het buurtgevoel te stimuleren reikt Matexi dit jaar voor de tweede keer de Matexi Award uit, de prijs voor het meest verbindende buurtinitiatief. Deze award bekroont succesvolle, tijdelijke of permanente initiatieven om buren bij elkaar te brengen. Wilt u uw initiatief voordragen? Dien dan uw kandidatuur in. Nieuwsgierig naar de vorige editie? Klik hier. De laureaten worden bekendgemaakt op Publica Awards, op 11 mei 2017 in Hôtel de La Poste (Tour & Taxis, Brussel). Meer info: Bart Decaluwé +32 495 57 55 03, bart.decaluwe@matexi.be

MatexiAwardafbeelding

 

 

 

Beeks Bewonersplatform bouwt mee aan Intergenerationele ontmoetingsplaats ‘De Priem’

Het Beeks Bewonersplatform is erg actief rond bouw en vormgeving van Intergenerationele ontmoetingsplaats ‘De Priem’ (op de grens Zomergem/ Waarschoot). Met Leadersubsidies werd de oude parochiezaal van Beke omgetoverd tot een pareltje van een polyvalente zaal. Dit wordt verder gekoppeld aan de heraanleg van het kerkplein alsook van voetpaden, en er komt ook duurzame straatverlichting. Via een grondig participatietraject met verschillende partners werden zoveel mogelijk inwoners van Beke bij de plannen betrokken. Creatieve en duurzame ideeën waren het gevolg. Voor de realisatie van het speelterrein zal trouwens beroep worden gedaan op een aantal inwoners alsook op de school.

Meer info in de dorpskrant: Beekse krant 9 nr. 1

stapstammetjes

 

Ideeën voor uw buurt, dorp of regio in een LEADER-gebied in Oost-Vlaanderen? Dien uw project in tegen 18 april!

In Oost-Vlaanderen zijn de plattelandsgebieden van het Meetjesland, het Waasland en de Vlaamse Ardennen nog tot 2020 erkend als LEADER-gebied. Wie vernieuwende plattelandsprojecten wil uitvoeren, kan hiertoe t.e.m. dinsdag 18 april 2017 (12 uur) ideeën indienen en zo mogelijks subsidies binnenrijven.

Lees er meer over: http://plattelandsloket.be/

Leader-oproep 2017 O-Vl

Uitnodiging vormingsmoment: Hoe houden we onze dorpen leefbaar?

Op zowel 11 februari als 11 maart komt Karl Catteeuw, stafmedewerker Gebiedsgerichte Werking van de Provincie West-Vlaanderen, vorming brengen rond de leefbaarheid in onze dorpen en hoe die te behouden. De 1e keer gebeurt dit in Oost- en de 2e keer (met dezelfde inhoud) in West-Vlaanderen.
WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT OM HIERBIJ TE ZIJN!

Zaterdag 11 februari in de Huysmanhoeve, Bus 1 te Eeklo
Zaterdag 11 maart in Dienstencentrum Ten Boomgaerde,
Boomgaardstraat 4a te Lichtervelde

We voorzien onthaal met koffie vanaf 9u. De vorming start telkens om 9u30. Omstreeks 12u wordt er een broodje aangeboden.
Deze vorming kunt u gratis volgen. Reserveer uw plaatsje voor 11 februari via koen.dewulf@dorpsbelangen.be (graag voor 06/02) en voor 11 maart via agnes.voet@dorpsbelangen.be (graag voor 06/03).

huysmanhoeve

Contact