Kernversterking

… is een term die sinds de aankondiging van de bouwstop fors opgang heeft gemaakt, dat aantoont hoe we onze ruimtelijke ordening wél moeten organiseren: dichter, nabijer, hoger en met meer verwevenheid van functies.
Het Regionetwerk Gent heeft daarom een aantal ruimtelijke en economische principes uitgewerkt en uitgetest in de praktijk. Vanuit een regionaal perspectief hebben ze in elf gemeenten verschillende pilootprojecten opgestart om die uitdagingen aan te pakken. Klik hier om de publicatie te lezen.

Provincie Vlaams-Brabant heeft een toolkit rond kwalitatieve kernversterking.
Provincie West-Vlaanderen ondersteunt lokale besturen via ‘DNA van het dorp‘ bij de opmaak van een masterplan voor hun dorpen.

Klik hier voor beeld en tekst van onze Inspiratiedag over ruimtelijke ordening en verdichting op
10 oktober 2020 in ZLDR Luchtfabriek te Heusden-Zolder.