Kernversterking

… is een term die sinds de aankondiging van de betonstop fors opgang heeft gemaakt, dat aantoont hoe we onze ruimtelijke ordening wél moeten organiseren: dichter, nabijer, hoger en met meer verwevenheid van functies. Het Regionetwerk Gent heeft daarom een aantal ruimtelijke en economische principes uitgewerkt en uitgetest in de praktijk. Vanuit een regionaal perspectief hebben ze in elf gemeenten verschillende pilootprojecten opgestart om die uitdagingen aan te pakken. Klik hier om de publicatie te lezen.