Trage wegen

18-08-2010-6.jpg
Trage wegen, zoals veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen en bospaden, zijn verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer.
Verschillende organisaties hebben hier aandacht voor zoals bijvoorbeeld
vzw Trage Wegen. Op hun website vind je alle informatie op technisch, juridisch en financieel gebied.

Contact