Trage wegen

18-08-2010-6.jpg
Trage wegen, zoals veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen en bospaden, zijn verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer.
Verschillende organisaties hebben hier aandacht voor zoals bijvoorbeeld vzw Trage Wegen. 
Op hun website vindt u alle informatie op technisch, juridisch en financieel gebied.
Klik hier voor hun uitgave ‘De snelste weg naar trage wegen’ in het lokale meerjarenplan 2020-2025.