Trage wegen

18-08-2010-6.jpg
Trage wegen, zoals veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen en bospaden, zijn verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer.
Verschillende organisaties hebben hier aandacht voor zoals bijvoorbeeld vzw Trage Wegen. 
Op hun website vind je alle informatie op technisch, juridisch en financieel gebied.
Klik hier voor hun uitgave ‘De snelste weg naar trage wegen’ in het lokale meerjarenplan 2020-2025.