De GoeBezig-prijs beloont burgergroepen en lokale besturen die een voorbeeldfunctie hebben omtrent participatieve processen in dorpen.


2024 
De GoeBezig-wedstrijd bestaat 10 jaar daarom reiken we drie prijzen uit: 
 
Twee ALGEMENE PRIJZEN 
‘Tussenheid als ingesteldheid – een gedeelde verantwoordelijkheid tussen burgers en bestuur‘. 
We reiken deze algemene GoeBezig-prijs uit aan één burgergroep die en aan één lokaal bestuur dat al sterk inzet op ‘tussenheid’, want VVDB wil meer tussenheid (in partnerschap werken) en minder overheid. 

Dit betekent: 

  • gedeelde verantwoordelijkheid bij projecten tussen burgers en lokaal bestuur; 
  • veel wisselwerking en een vanzelfsprekende samenwerking tussen de burgergroep en het lokaal bestuur; 
  • elkaar al vroeg in de processen betrekken; 
  • in doelstellingen, acties en structuur hetzelfde beogen. 

Het lokaal bestuur geeft ruimte aan de burgergroep voor cocreatie en de burgergroep speelt in op die ruimte. Er is lef aan beide kanten om de zaken samen aan te pakken. 
 

Eén THEMAPRIJS ‘het leefbare dorp’  
We reiken deze themaprijs enkel uit aan een burgergroep. 
De centrale vraag: ‘Hoe is de dorpsruimte aangepast aan de noden van het dorp?’ 
Het kandidaatsdossier omschrijft de afgelegde processen rond een globaal of een specifiek project van een binnen- of buitenruimte zodat het dorp herleeft. Een heraanleg of een herbestemming is een belangrijke mijlpaal in de verdere ontwikkeling en de leefbaarheid van het dorp. 

Denk dan aan: het multifunctioneel gebruik van gebouwen, een dorpsvisie op duurzaam wonen, levenskwaliteit, ruimtelijke inrichting, groenblauwe dooradering…
 
Kom met een bijzonder verhaal dat een voorbeeld is voor andere dorpen! 

Reglement GoeBezig-wedstrijd 2024
Er wordt een Algemene GoeBezig-prijs uitgereikt aan een burgergroep die en een lokaal bestuur dat sterk bezig is om de samenwerking tussen burger en lokaal bestuur na te streven. 
Er wordt een Themaprijs uitgereikt aan één burgergroep. 
Burgergroepen mogen zich kandidaat stellen voor beide prijzen. 
Een burgergroep kan slechts één prijs winnen. 
Het is niet toegelaten met hetzelfde project een dossier in te dienen als burgergroep én als lokaal bestuur.
Laureaten uit het verleden, zowel lokale besturen als burgergroepen, mogen deelnemen aan de wedstrijd in 2024. 
 
De kandidaturen worden vóór donderdag 5 september om 12.00 u. verstuurd naar info@dorpsbelangen.be met het document voor GoeBezig-prijs Tussenheid burgergroepen,
GoeBezig-prijs Tussenheid lokale besturen of Goebezig-prijs Leefbaar dorp.
De jury quoteert enkel de kandidaturen die volledig voldoen aan de inhoudelijke verwachtingen.
De bekendmaking vindt plaats tijdens de inspiratiedag op zaterdag 5 oktober 2024.
De locatie wordt later bekend gemaakt.
Is er iets niet duidelijk? Stuur een e-mail naar info@dorpsbelangen.be.


2023
De wedstrijd draaide dit jaar rond het thema ‘Ontharden van de gemeenschap’ (naar een warmer samenleven). Daarbij legden we de focus op inclusief samenwerken met alle lagen van de gemeenschap (leeftijd, verenigingsgebonden, ondernemingsgezind…). 

De jury (een vakjury én een interne jury) van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw prees een burgergroep (bewonersplatform, dorpsraad, dorpsteam, wijkplatform) en een lokaal bestuur
die ‘Goe Bezig’ waren tijdens de voorbije jaren en met een opvallende creativiteit en inzet een belangrijke bijdrage leverden op een kwalitatieve en duurzame manier te werken aan het ontharden van hun gemeenschap tot een warmer samenleven. Het project werd maximum 3 jaar geleden opgestart en is nu nog lopende of het dorp kan er nog van genieten. 
 
Let’s Tok (Hasselt) en Gemeente Zonnebeke met Dorpspunt in Zandvoorde zijn de laureaten van de GoeBezig-prijs 2023. Let’s Tok uit Hasselt ontving een cheque van 500 euro van vdk bank.
Lees hier alles over de laureaten van dit jaar. Maak kennis met alle kandidaten van dit jaar.


2022
De wedstrijd draaide rond het thema ‘dienstverlening bieden in en voor het dorp’.
De bekendmaking van de laureaten en de prijsuitreiking vond plaats op zaterdag 15 oktober 2022.
De winnende bewonersgroep ontving €500 van vdk bank. Lees hier alles over de winnaars van dit jaar.


2021
Thema dit jaar ‘kwalitatief inrichten van de publieke ruimte via een participatief proces en in samenwerking met burgers, andere burgergroepen of het lokaal bestuur’.

Lees hier alles over de winnaars van dit jaar.


2020
Naar goede gewoonte gingen we ook dit jaar op zoek naar bewonersgroepen en gemeenten die Goe Bezig zijn op vlak van leefbaarheid in Vlaamse dorpen.
Omdat het vreemde tijden zijn, pakten we het dit jaar anders aan.
De wedstrijd draaide deze keer rond creativiteit in Covid-19-tijden. 
Eén Vlaamse bewonersgroep en één Vlaamse gemeente maakten kans om een GoeBezig-prijs winnen. We werkten met nominaties vanuit de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen en vanuit onze ledengroepen. Daartoe konden ledengroepen hun eigen bewonersgroep of een andere bewonersgroep (die al dan niet lid is van VVDB). Wat we precies van de deelnemers aan deze wedstrijd verwachtten, lees je in het deelnameformulier voor burgergroepen en lokale besturen.
We reikten uiteindelijk ook een extra prijs, de Doorzettersprijs, uit.
Lees hier alles over de winnaars van dit jaar.

laureaten GoeBezig-prijs burgergroepen
2023
Let’s Tok Sint-Katharinawijk (Hasselt)

2022
Plus-Plek Koninksem (Tongeren)

2021
Dorpsraad Ottenburg (Huldenberg)

2020
Dorpsraad Leest (Mechelen)

2019
Dorpsraad Achterbroek Kalmthout (Antwerpen)
De ‘prijs rond de achterban’ is voor Bewonersplatform Flora Merelbeke (Oost-Vlaanderen) getuigend van de goede relatie tussen het bewonersplatform en de dorpelingen.

2018
Werkgroep Kern Ettelgem (West-Vlaanderen)
Dorpsraad Viane (Oost-Vlaanderen)
(H)echt Herne (Vlaams-Brabant)
Dorpsraad Heusden (Limburg)

2016
Bewonersplatform Ursel InZicht (Oost-Vlaanderen)
Dorpsraad Schuiferskapelle (West-Vlaanderen)

2015
Overlegplatform Zwijnaarde (Oost-Vlaanderen)
Bewonersplatform De Blankaartklok Woumen (West-Vlaanderen)

2014
Oosteeklo (Oost-Vlaanderen)

laureaten GoeBezig-prijs lokale besturen
2023: Zonnebeke (West-Vlaanderen)
2022 Herentals (Antwerpen)
2021 Heist-op-den-Berg (Antwerpen)
2020 Aarschot (Vlaams-Brabant)
2019 Mechelen (Antwerpen)
2018 Hoogstraten (Antwerpen)
2016 Diksmuide (West-Vlaanderen)
2015 Merelbeke (Oost-Vlaanderen)
Middelkerke (West-Vlaanderen)
2014 Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

laureaten Doorzettersprijs lokale besturen
2020 Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)