De dorpsbibliotheek

Op donderdag 26 september 2013 vond een bijeenkomst plaats in ‘t Kasteeltje van Denderleeuw over het toekomstperspectief van de dorpsbibliotheek.
Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

Tijdens deze bijeenkomst kwamen de deelnemers tot de conclusie dat de bibliotheek van nu, niet meer dezelfde is als vroeger. Een bibliotheek moet multifunctioneel zijn en dit moet efficiënter benut worden. Dit wil zeggen dat er lokaal creatief moet ingespeeld worden op de verschillende behoeften die in het dorp leven. Bewonersgroepen kunnen hierbij zelf initiatief nemen en nu reeds met ideeën en alternatieven naar een gemeentebestuur gaan.

Inspiratie nodig?
Deze kan u vinden aan de hand van deze postkaarten opgemaakt door Cultuurloket.