Over ons

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen (VVDB) heeft het Vlaamse platteland als werkterrein. Daar informeert, inspireert en ondersteunt de vzw bewonersgroepen die zich actief inzetten voor de leefbaarheid in hun dorp. Zij vangt er ook van de diverse bewonersgroepen signalen op over noden die de verdere ontwikkeling van het dorp in de weg staan of potenties om die ontwikkeling net te bevorderen. Dat potentieel en deze noden worden onderzocht om er in samenspraak antwoorden op te formuleren, op lokaal of bovenlokaal niveau. Op die manier wil VVDB de belangen van de bewoners op het Vlaamse platteland – die zich vaak niet gehoord voelen door lokale en bovenlokale besturen of overheidsinstellingen en -bedrijven – behartigen en hen daardoor veerkrachtiger maken.

Met een aanbod van ontmoetings- en vormingsmomenten versterkt de vereniging bewonersgroepen uit de vijf Vlaamse provincies in hun werking. Bewoners leren er mekaar kennen, wisselen er ervaringen en expertise uit en krijgen er informatie en vorming over actuele en/of zelf aangebrachte thema’s, dikwijls ingeleid door een expert ter zake.
Verder ondersteunt VVDB lokale besturen in hun plattelandsbeleid, vanuit de bekommernis voor meer inspraak en volle betrokkenheid van bewoners.

Mede vanuit de ervaringen en deskundigheid van bewoners is de vzw ondertussen uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner op zowel dorps-, gemeentelijk, provinciaal als Vlaams niveau. Bovendien zijn er ook contacten met de Nederlandse Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en het European Rural Parliament. De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen is ook het Vlaamse steunpunt van het Nederlandse Netwerk Duurzame Dorpen.

Er staan de Vlaamse dorpen veel uitdagingen te wachten. Heel wat dorpsbewoners willen ook sleutelen aan de leefbaarheid van hun dorp. Zij hebben nood aan een organisatie als VVDB die hen stimuleert, ondersteunt en zaken faciliteert.

Het samenbrengen van deze dorpsbewoners voor uitwisseling, het begeleiden en mee stimuleren van dit soort actieve en positieve burgergroepen om passende antwoorden te bieden op de 21ste-eeuwse uitdagingen, daar zet de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw graag mee haar schouders onder. Klik hier om het filmpje te bekijken.