Europees plattelandsbeleid

Waarom is een Europees plattelandsbeleid nodig?
De EU heeft een actief plattelandsontwikkelingsbeleid omdat dit ons helpt bij het bereiken van de doelstellingen voor ons platteland en voor de mensen die daar wonen en werken.

De plattelandsgebieden in de EU zijn bepalend voor hoe de Unie er uitziet en voor haar identiteit. Volgens een standaarddefinitie bestaat ruim 91% van het oppervlak van de EU uit platteland, en meer dan 56% van de inwoners van de EU woont er. Bovendien ontleent de EU een deel van haar karakter aan de diverse bijzondere en fraaie landschappen.

Veel van onze plattelandsgebieden staan voor flinke uitdagingen. Aan de andere kant heeft het Europese platteland veel te bieden. Het plattelandsbeleid van de EU is gericht op het aangaan van de uitdagingen waar het platteland zich voor gesteld ziet, en het benutten van zijn mogelijkheden.

In theorie zouden alle EU-landen een eigen plattelandsontwikkelingsbeleid kunnen opstellen en uitvoeren. Dit zou in de praktijk alleen niet zo best uitpakken. Niet alle landen in de EU zouden zich zulk beleid kunnen veroorloven.

Daarnaast houden veel problemen die met plattelandsbeleid te maken hebben niet op bij de landsgrens. Zo trekt vervuiling zich niets aan van grenzen en, meer in het algemeen, is milieuduurzaamheid een Europees en internationaal probleem geworden. Bovendien is het plattelandsontwikkelingsbeleid nauw verweven met ander beleid op EU-niveau.

Waarin investeert dit gemeenschappelijk plattelandsbeleid?
Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) investeert niet enkel in landbouw (eerste pijler), maar ook in plattelandsontwikkeling en een maximale integratie van de landbouw in het platteland (tweede pijler).

Hoe werd dit Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor plattelandsontwikkeling geïmplementeerd in België?
De Europese lidstaten implementeren het Europese beleid voor Plattelandsontwikkeling in hun eigen regio.
In België heeft Vlaanderen, dat het landbouwbeleid voor deze regio uitstippelt, op basis van de specifieke Vlaamse kenmerken een eigen Vlaamse visie en het Vlaams ProgrammaDocument voor PlattelandsOntwikkeling (PDPO) ontwikkeld. Hierin staan leefbaarheid in een sterk verstedelijkte omgeving met een multifunctioneel ruimtegebruik voor de versnipperde open ruimte en een belangrijke rol voor de land- en tuinbouw centraal.

Er werden reeds 3 programmadocumenten voor plattelandsontwikkeling (PDPO) ontwikkeld:

  • PDPO I (2000-2006)
  • PDPO II (2007-2013)
  • PDPO III (2014-2020)