Lokaal ondernemen

(detailhandel, horeca, …, dorpshub)
Enkele mooie voorbeelden van een dorpshub zijn:

  1. ’t Een en ’t Ander te Schuiferskapelle, Tielt: een kruidenierszaak in combinatie met een café en een post- en bibliotheekpunt. Het gaat hier om een privé-initiatief waar de Dorpsraad sterk bij betrokken was. Daar hoort nu ook een B&B bij. Dit pand biedt tevens vergaderlocaties, is verzamelpunt voor vuile luiers, enz. Op deze webpagina vind je alle info.
  2. Het Dominicanessenklooster te Herne. Daar heeft bewonersgroep (H)echt Herne mee aan de kar getrokken voor de herbestemming van dit voormalig klooster. Dit mooie gebouw vervult nu diverse functies voor de gemeenschap, waaronder het verschaffen van vergadergelegenheid en ruimte voor culturele zaken. Vrij recent is er ook een bakkerij in gehuisvest: ’t Bruut. Deze bakkerij verkoopt uiteraard broodwaren, maar biedt tegelijk ook aan een aantal mensen met een beperking een professionele bakkersopleiding. Momenteel wordt in het voormalig klooster ook een buurtwinkel met lokale producten opgezet en er komt wellicht ook een verbruikszaal die uitgebaat zal worden in samenwerking met enkele mensen met een beperking.
    Bekijk meer info onderaan deze webpagina.

Soms neemt een buurtpunt ook mobiliteitsfuncties op, en dient als halteplaats voor openbaar vervoer, heeft een laadpaal voor elektrische auto’s of fietsen, enz. Op de VVDB-website staan diverse goed lopende voorbeelden van buurtpunten over heel Vlaanderen vermeld.

Netwerk Duurzame Mobiliteit doorliep met Innovatiesteunpunt en met Cera een parcours dat geïnteresseerden op weg hielp bij de oprichting van buurtpunten. Dit parcours krijgt nu een Europees vervolgtraject.

In de marge vermelden we ook even

  1. het concept BUURDERIJ dat de afzet van lokale teelten faciliteert
  2. de minibibliotheekjes die hier en daar opduiken, zie boekenruilkastjes
  3. de velotheek voor het huren van kinderfietsen zoals Flora op Wielekes in Flora, Merelbeke

Surf naar hartenlust op deze interessante pagina’s. Geef ons gerust nog pagina’s door die u inspireren, zodat wij deze hier kunnen opnemen.