Participatie

Op 10 juni 2021 organiseerden we in samenwerking met Schakel een vorming voor lokale besturen​’Sterk partnerschap tussen overheid en burgers’
presentatie Lieven Hérie – Stichting Lodewijk de Raet Schakel in cocreatie
Schakel bouwt stap voor stap aan De Florerende Gemeenschap.
presentatie Michel Ouvry – Lokaal bestuur Merelbeke
Klik hier voor de volledige opname en hier voor het verslag.

Op de website van Participatiewijzer, SAAMO, de Vlaamse Overheid en VVSG vind je heel wat interessante info.
Ook deze info van professor Filip De Ruynck en Karolien Dezeure is heel interessant om lezen.

In dit filmpje van VVSG zie je goede voorbeelden uit Geraardsbergen, Deinze en Antwerpen, hoe je als lokaal bestuur burgerparticipatie kan aanpakken.

Klik hier om een visietekst te lezen over participatie. Het document is het resultaat van een traject dat de werkgroep lokale burgerparticipatie aflegde onder begeleiding van Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Stichting Alexander en het VerweyJonker Instituut (NL) werkten onder de noemer Be Involded instrumenten uit om jeugdparticipatie in gemeenten te bevorderen. Op de site van
Dorpswerk Noord-Holland vindt u vijf tips. Klik hier voor de volledige bundel.
Ook Movisie heeft heel wat expertise in huis.

In april 2018 onderzocht de Universiteit Utrecht, in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (NL), de functies van bewonersoverlegorganisaties in een veranderende samenleving. Klik hier om het document te lezen.

Er zijn tal van platformen waarmee je ook aan onlineparticipatie kan doen. In Nederland is er de Stichting Digitale Dorpspleinen.

De gemeente Merelbeke (met deelgemeenten: Schelderode, Bottelare, Munte, Lemberge en Melsen) startte in juli 2009 een samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen om de beproefde methodiek DORP inZICHT uit te voeren in de landelijke kernen van Merelbeke. Samen met de bewoners van de wijk Flora gingen de deelgemeenten aan de slag met de methodiek, wat in alle gevallen leidde tot een sterk onderzoeksrapport en de oprichting van een bewonersplatform. Deze bewonersplatforms gingen aan de slag met de resultaten van het onderzoek, maar wierpen zich ook op als gesprekspartner voor het gemeentebestuur en andere actoren.
Wat zij in de voorbije jaren al hebben gerealiseerd en wat hun ambities zijn voor de toekomst, leest u in deze brochure, net als wat toelichting bij de methodiek, het concept van de bewonersplatforms en het proces dat elk dorp heeft doorlopen.

In Geraardsbergen werkte het stads- en OCMW-bestuur met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw het project ‘Dorpsparticipatie ‘5 voor 10’ uit. Het project dat liep van begin 2009 tot eind 2010, paste binnen het Leaderprogramma van de regio Vlaamse Ardennen dat Europese, Vlaamse en provinciale middelen ter beschikking stelt voor de uitvoering van vernieuwende plattelandsprojecten.
Het project heeft bewoners uit de deelgemeenten van Geraardsbergen die tot het Leader gebied behoren, samengebracht om na te denken over de leefbaarheid in het eigen dorp. Hieruit zijn de eerste dorpsraden in Zarlardinge, Grimminge en Waarbeke ontstaan.
Elk met hun eigen werking zijn ze doorheen de jaren vaste beleidspartners geworden van het stadsbestuur. In 2012 werd er een participatieambtenaar aangesteld om onder andere veder in communicatie te treden met de overig deelgemeenten.
Geraardsbergen telt 16 deelgemeenten en overal werd er een dorpsraad opgericht.
Meer info over dit project vindt u op www.geraardsbergen.be/participatie.

Hoe lokale besturen ruimte kunnen maken voor burgerinitiatieven leest u op de website van De Wakkere Burger en VVSG.