Participatie

​Op de website van Samenlevingsopbouw, Participatie wordt gesmaakt en Participatiewijzer vindt u heel wat interessante info.

De gemeente Merelbeke (met deelgemeenten: Schelderode, Bottelare, Munte, Lemberge en Melsen) startte in juli 2009 een samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen om de beproefde methodiek DORP inZICHT uit te voeren in de landelijke kernen van Merelbeke. Samen met de bewoners van de wijk Flora gingen de deelgemeenten aan de slag met de methodiek, wat in alle gevallen leidde tot een sterk onderzoeksrapport en de oprichting van een bewonersplatform. Deze bewonersplatforms gingen aan de slag met de resultaten van het onderzoek, maar wierpen zich ook op als gesprekspartner voor het gemeentebestuur en andere actoren.
Wat zij in de voorbije jaren al hebben gerealiseerd en wat hun ambities zijn voor de toekomst, leest u in deze brochure, net als wat toelichting bij de methodiek, het concept van de bewonersplatforms en het proces dat elk dorp heeft doorlopen.

In Geraardsbergen werkte het stads- en OCMW-bestuur met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw het project ‘Dorpsparticipatie ‘5 voor 10’ uit. Het project dat liep van begin 2009 tot eind 2010, paste binnen het Leaderprogramma van de regio Vlaamse Ardennen dat Europese, Vlaamse en provinciale middelen ter beschikking stelt voor de uitvoering van vernieuwende plattelandsprojecten.
Het project heeft bewoners uit de deelgemeenten van Geraardsbergen die tot het Leader gebied behoren, samengebracht om na te denken over de leefbaarheid in het eigen dorp. Hieruit zijn de eerste dorpsraden in Zarlardinge, Grimminge en Waarbeke ontstaan.
Elk met hun eigen werking zijn ze doorheen de jaren vaste beleidspartners geworden van het stadsbestuur. In 2012 werd er een participatieambtenaar aangesteld om onder andere veder in communicatie te treden met de overig deelgemeenten.
Geraardsbergen telt 16 deelgemeenten en overal werd er een dorpsraad opgericht.
Meer info over dit project op www.geraardsbergen.be/participatie.

Contact