Mobiliteit

Mobiliteit en verkeersveiligheid

In telegramstijl geven we hierbij graag 2 praktijkvoorbeelden mee van Dorpsraad Achterbroek.

 1. De Dorpsraad bekwam na vrij langdurig overleg met de gemeente, een groot vleesbedrijf en met Agentschap Wegen en Verkeer de aanleg van extra fietspaden op de weg naar een vleesbedrijf. Ieder die er werkt of in die buurt moet zijn, kan daar nu veiliger heen fietsen.
 2. Drie jaar na elkaar hielden de Dorpsraadleden in het najaar een verfrissende sensibilisatieactie. Ze maanden autobestuurders die veel te snel reden in drukke straten tot trager rijden aan door baches uit te hangen. Op die baches prijkten foto’s van kinderen die in die straten wonen met een passende slogan. Wie kan zoiets nog negeren?
 1. Verkeersmetingen via Telraam
 2. Een veilige schoolomgeving
  Sam de verkeersslang
  Netwerk Duurzame Mobiliteit
  ‘schoolstraat’
  Strapdag
  Route2School (Bekijk het door de ogen van leerlingen.)
 3. Snelheidsremmende maatregelen en fietsverkeer (Fietsberaad)
 4. Snelheidsremmende maatregelen en autoverkeer
  Lees meer

5.  Mentaliteitswijziging en minder de auto gebruiken: het STOP-principe en autodelen
Mobipunt Pajottenland

6.  Basisbereikbaarheid

7.  Voorbeeldproject uit Bonheiden waarbij kinderen gestimuleerd worden met dukaten.
     Een analoog project kan met lokale verenigingen, handelaars, … uitgewerkt worden.
     Lees meer.