Ruimtelijke ordening

Er zijn heel wat manieren en instrumenten om in te zetten op een betere ruimtelijke ordening, met grote en kleine plannen rond slimme verdichting, of behoud van de schaarse open ruimte.
Bekijk hierrond alvast heel goed onze digitale uitwisseling rond dit thema.

2 goede praktijken op het Vlaamse platteland zijn alvast deze:

 • Evergem doet momenteel hard zijn best om de open ruimte in de dorpen te behouden door het schrappen van woonuitbreidingsgebieden. De selectie van woonuitbreidingsgebieden dateert van decennia geleden en de context is sindsdien sterk gewijzigd. Duurzaamheid, klimaatverandering en waterinfiltratie zijn veel bepalender geworden. En Evergem wil een gemeente vol groen blijven!
 • Een goede ontwikkeling inzake ontharding zien we in het gebied van de Kleine Nete in o.a. Nijlen en Ranst. Het gaat hier concreet om het ontruimen van zonevreemde verblijven en verhardingen als bouwpuin in natuurgebied.

Surf naar hartenlust op deze interessante pagina’s. Geef ons gerust nog pagina’s door of goede praktijken die u konden inspireren zodat wij deze hier kunnen opnemen.

 1. VVDB-themadag RO (10 okt in ZLDR Luchtfabriek)
 2. Voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck over de toekomst van dorpen.
 3. Decreet landinrichting
 4. IMAGO-toolbox voor (open) ruimte in je gebied
 5. Vlaanderen breekt uit (ontharding)
 6. Dorpskarakterschetsen Heist-op-den-Berg
 7. RUP Perimeter Heist-op-den-Berg meergezinswoningen
 8. RUP Kern Wiekevorst (Heist-op-den-Berg)
 9. Beleidsplan Ruimte Ravels
 10. Dorpskernvernieuwing Ottenburg  met  Google-inspraakformulier
 11. Beeldkwaliteitsplan van Nijlen (Plus Office) 
 12. Opmaak RUP voor de deelgemeenten van Ieper
 13. DNA van het dorp van de provincie West-Vlaanderen
 14. Gewoontebreker provincie Antwerpen
 15. Veerkrachtige Dorpen provincie Antwerpen
 16. Ruimtelijk profiel voor 357 Oost-Vlaamse woonconcentraties