Duurzame mobiliteit

Vervoersregio’s
Mobiliteit wordt in de toekomst anders georganiseerd. Dit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de inrichting van vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. Vlaanderen wordt ingedeeld in 15 vervoerregio’s.
De Vlaamse Regering voorziet de nodige middelen voor drie vervoerslagen binnen Basisbereikbaarheid: het kernnet, het aanvullend net en vervoer op maat.
Over de invulling van het kernnet beslist de Vlaamse Regering na advies van de vervoerregioraden. De vervoerregioraden beslissen over het aanvullend net en het vervoer op maat.
Klik hier voor alle info. 

Netwerk Duurzame mobiliteit verenigt als erkende koepel van mobiliteitsverenigingen: Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Taxistop, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging.
Ze verdedigen de gezamenlijke belangen, ondersteunen en vertegenwoordigen de leden, geven richting aan het Vlaams mobiliteitsbeleid en coördineren de samenwerking in campagnes en projecten.

Mobipunten
Pajottenland

Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Ze kiest ervoor om de leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.
Klik hier voor de presentatie over veilig en duurzaam verkeer in de buurt of het dorp door Elke Francois van Mobiel 21, een presentatie over veilig en duurzaam verkeer in de buurt of het dorp.

Week van de Mobiliteit
Is verkeer en mobiliteit een belangrijk thema binnen de werking van uw bewonersgroep? Vergeet dan zeker niet de jaarlijks terugkerende ‘Week van de Mobiliteit’ in september. Laat u inspireren op www.weekvandemobiliteit.be.

Bekijk de Verkeers- en mobiliteitsenquête Dorpsraad Schuiferskapelle
(lente 2016)