Verkeers- en mobiliteitsenquête Dorpsraad Schuiferskapelle

Dorpsraad Schuiferskapelle organiseerde de voorbije maanden een verkeers- en mobiliteitsenquête die heel veel respons kreeg. De resultaten worden binnenkort aan het Tieltse stadsbestuur overgemaakt. De enquête zelf is heel inspirerend en kun je hier raadplegen: Enquete mobiliteit Schuiferskapelle

cartoon wegenwerken