Buurtpunt-dorpshub

Wat is een buurtpunt’?
Tot voor kort had je onder elke kerktoren een bakker, een slager, een kleine buurtwinkel en een dorpscafé. Deze lokale zaken en ontmoetingsplaatsen verdwijnen meer en meer. Daardoor zijn bewoners van plattelandsdorpen aangewezen op de auto. 
De oprichting van een buurtpunt (dorpshub) is een manier om voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dicht bij de bewoners. De concrete invulling en vorm hangt af van de lokale noden, wensen en mogelijkheden.
Op de website van Netwerk Duurzame Mobiliteit vind je uitgebreide info over de verschillende mogelijkheden.