Verkeer en mobiliteit

Plattelandsgemeenten en dorpen worden geconfronteerd met een aantal specifieke
verkeers- en mobiliteitsproblemen. De steeds toenemende verkeersdrukte, het gebruik van sluiproutes, een gebrekkig onderhoud van de wegen, een algemeen gebrek aan veilige fiets- en voetpaden en aan alternatieve vervoermiddelen voor minder mobiele inwoners zijn een aantal voorbeelden.

Op deze pagina vindt u informatie die u op weg kan helpen om in uw buurt, wijk of dorp aan verkeersveiligheid en mobiliteit te werken.