Dorpshuizen en -restaurants

Dorpshuizen
Een dorpshuis is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar een nauwere band kan ontstaan met beleid en waar dienstverlening van gemeentebestuur en maatschappelijke actoren wordt aangeboden.

In de periode 2003-2006 richtte Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen een aantal dorpshuizen op in het Meetjesland. Met de ervaringen die daar werden opgedaan ging de organisatie de boer op om ook elders in de provincie met dit vernieuwende concept te experimenteren. Dit leidde onder andere tot de oprichting van een dorpshuis in Heldergem.
Ervaringen en tips over het werken met dorpshuizen vindt u terug in deze brochure.

Dorpsrestaurants
Een dorpsrestaurant – een beproefd concept in de provincie Limburg – is een laagdrempelige basisvoorziening dat mensen samenbrengt, onderlinge hulp stimuleert, de dorpsgemeenschap versterkt, mensen activeert, senioren toelaat om in hun eigen omgeving te blijven wonen, sociale tewerkstelling en zinvol vrijwilligerswerk creëert.
Meer informatie over dorpsrestaurants vindt u op de korte presentatie van RIMO Limburg. Verder is er ook het draaiboek dat RIMO Limburg en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen samen aanmaakten.