Vrijwilliger

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk maakt je wegwijs.

Danken
Een inspiratiegids om de vrijwilligers binnen uw organisatie te danken. 

Motiveren
Hoe zorgt u voor het welbevinden en de motivatie van individuele vrijwilligers?
Hier vindt u een pak informatie.

Verzekering
Sinds 1 januari 2007 is iedere vrijwilligersorganisatie verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor haar vrijwilligers.
Sinds 1 april 2019 is er een nieuwe gratis vrijwilligersverzekering.
Hier vindt u alle info.

Wetgeving
Wat wordt onder vrijwilligerswerk verstaan?
Is er een leeftijdsgrens voor vrijwilligers?
Wie kan een kostenvergoeding aan een vrijwilliger betalen?
Hier vindt u alle info.