Provinciaal plattelandsbeleid

Voor uw plattelandsproject kan u steun krijgen via het Plattelandsprogramma.
Deze steun bestaat uit Europese (met de steun van ELFPO, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Vlaamse en provinciale middelen.
Meer info vindt u op de website van iedere provincie:

Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen 

Op de website van de provincie Oost-Vlaanderen vindt u alle informatie over het Oost-Vlaams plattelandsbeleid.
De kadernota plattelandsontwikkeling in Oost-Vlaanderen 2023-2027 vindt u hier.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen vindt u alle informatie over hoe ze lokale besturen ondersteunt bij de opmaak van een masterplan voor hun dorpen.